**Błąd**
  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2009-2010/klasa3/owoce oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2009-2010/k_anty oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

„MOJA PRZYGODA Z OWOCAMI I WARZYWAMI” W KLASIE III

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2009-2010/klasa3/owoce oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

„MOJA PRZYGODA Z OWOCAMI I WARZYWAMI” W KLASIE III

Uczniowie klasy III już nie raz udowodnili, że chętnie uczestniczą w konkursach, nie tylko szkolnych. Ostatnio z wielką chęcią przystąpili do akcji pod hasłem: „Moja przygoda z warzywami i owocami”. Wykonali prace plastyczne różnymi technikami, wymyślali hasła oraz krótkie rymowanki.
Efekty pracy trzecioklasistów przedstawimy na zdjęciach.


{gallery}foto/2009-2010/klasa3/owoce{/gallery}

„ZDROWO - BEZALKOHOLOWO”

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2009-2010/k_anty oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

„ZDROWO  -  BEZALKOHOLOWO”

Uczniowie klas IV-VI zawsze w grudniu prezentują się na szkolnym konkursie antyalkoholowym. W tym roku ich zadaniem było:
- odpowiadać na pytania
- rozwiązać krzyżówkę
- przedstawić scenkę
- ułożyć hasło z rozsypanki
- wykonać plakat
- zrobić zdrową sałatkę oraz zareklamować ją.
W czasie przerw umilały nam czas „szkolne artystki” śpiewając piękne piosenki.
Rywalizacja była zacięta, uczniowie świetnie przygotowani. O ostatecznym zwycięstwie zdecydowała różnica pół punktu. Nagrodzono również 3 najciekawsze plakaty. Konkurs prowadziła mgr Halina Pląskowska. Piękne nagrody ufundowała Komisja Antyalkoholowa przy Urzędzie Gminy w Lubinie.

{gallery}foto/2009-2010/k_anty{/gallery}

„RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza przystąpiła do programu „RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE
UCZNIÓW WIEJSKIEJ GMINY LUBIN”

Od 1 października 2009 r. Gmina Lubin realizuje projekt pt. „RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE
UCZNIÓW WIEJSKIEJ GMINY LUBIN”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czas realizacji projektu wynosi 24 miesiące, tj. do 30.09.2011 r.
Projekt realizowany jest w ramach:
· Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
· Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
· Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,
· Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róSnic w jakości usług
edukacyjnych”.
Całkowita wartość projektu - 1 009 700,00 zł.
Wnioskowane dofinansowanie – 1 009 700,00 zł (tj. 100 % wartości projektu).
Projekt polega na zapewnieniu kompleksowego wsparcia dzieciom uczęszczającym do Szkół
Podstawowych w Krzeczynie Wielkim, Szklarach Górnych, Raszówce, Siedlcach, Niemstowie oraz Filii
w Osieku i obejmuje:
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów klas I – III (zajęcia
zintegrowane i logopedyczne) oraz uczniów klas IV – VI (zajęcia z języka obcego, matematyki,
j. polskiego i logopedyczne),
- doradztwo z zakresu radzenia sobie z niepowodzeniami szkolnymi, stresem, agresją, dyskryminacją,
uzależnieniami, itp.

**Jesteś tutaj: **Home