**Błąd**
  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2011-2012/mogila oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2011-2012/poczatek_2012 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/ug oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/tse oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/czytelnik oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

72. rocznicy wybuchu II wojny światowej i pogrzeb żołnierzy - jeńców wojennych - 4 września 2011 r.

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2011-2012/mogila oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**


72. rocznicy wybuchu II wojny  światowej i pogrzeb żołnierzy - jeńców wojennych - 4 września 2011 r.

Delegacja Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach uczestnuczyła w uroczystości partiotycznej z okazji
72. rocznicy wybuchu II wojny  światowej połączonej z pochówkiem ekshumowanych ciała żołnierzy Kampanii Wrześniowej, które iało miejsce w kościele parafialnym w Siedlcach 4 września 2011 roku o godz. 11:00.
Ponadto szkoła wystawiła Poczet Sztandarowy  oraz przygotowała dzieci w strojach ludowych do powitania kś, biskupa Marka Mendyka.
Dzieci klasy II witające  Ks. Biskupa przygotowała pani Joanna Kowal.
W części składania wieńców Dyr szkoły Podstawowej Krystyna Szarowska wraz z uczniami żłożyła kwaiaty na MOgile Zbiorowej Zmarłych Żołnierzy Kampanii Wrześniowej 1939.
Ks. proboszcz kończąc uroczystośc podziękował Szkole Podstawowej w Siedlcach za stałą opiekę sprawowaną nad Mogiłą od 1 września 1972 roku do dnia disiejszego oraz za wychowanie w duchu patriotycznym wychowanków.
W uroczystości wzięli udział Starosta Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu, delegacje miast i gmin: Lubina, Ścinawy i Rudnej, kombatanci, służby mundurowe, Asysta Hnorowa Wojska Polskiego, KOmitet Pamięzi Żołnierzy Pochowanych w Siedlcach,
Media świeckie i diecezji legnickiej, sołectwa: Siedlec, Księginic, Czerńca,Oprawę muzyczną zapewnił Męski Chór Górniczy KGHM z Lubina, który wykonał części stałę Mszy św. w języku łacińskim oraz pieśni religijne i patriotyczne.
Po apelu poległych wojsko wykonało salwę honorową, po niej dwie trumny z ciałami żołnierzy zostały złożone w grobie.
Waga uroczystości została podkreślona obecnością w niej J. E. Ks. bo Marek Mendyk wraz z duchowieńśtwm ziemii lubińskiej.
Uroczystośc ta niesie nam wspłczenym przesłanie budowania życia pełnego pokoju i dobrobytu w wolnej i niepodległej Polsce, za którę niezłomni żołnierze poświęcili swoje życie.
Ks. Bp wraz z zaproszonymi goścmi spożył posiłek przygotowny i podany w Szkole Podstawowej w Siedlcach.

{gallery}foto/2011-2012/mogila{/gallery}

Początek roku szkolnego 2011 - 2012

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2011-2012/poczatek_2012 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

Początek roku szkolnego 2011 - 2012
1 wrzesnia 2011 roku po szkończonej Mszy św. uczniowie szkoły oddali hołd walczącycm rodakom w obronie Ojczyny z okazji  72 rocznicy wybuchu II wojny światowej przed Zbiorową Mogiłą Żmarłych Żołnierzy Kampanii Wrzesniowej z 1939 roku.
Nastepnie uczesniczyli w apelu na rozpoczęcie nowego roku szkonego.

{gallery}foto/2011-2012/poczatek_2012{/gallery}

Z (nie) codzienną wizytą w urzędzie...

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/ug oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

Z (nie) codzienną wizytą w urzędzie...

Urząd gminy to dla większości instytucja, w której załatwiamy wiele spraw. Nas, młodych ludzi, nie dotyczą one bezpośrednio (dbają o to nasi rodzice), ale dzięki wycieczce mieliśmy możliwość obserwacji pracy zatrudnionych tam ludzi. Dużo dowiedzieliśmy się z opowieście Pani Jadwigi Ignatowskiej - Zając - Sekretarza Gminy Lubin. Miłe i uśmiechnięte panie urzędniczki zajmujące się różnymi problemami petentów i załatwiające wiele spraw, opowiadały nam o codziennej pracy, obowiązkach a nawet planach zagospodarowania terenów w poszczególnych wioskach. To, co wydaje nam się oczywiste, np. budowa domu czy wycięcie drzewa, tak naprawdę wymaga uzyskania akceptacji odpowiednich organów.
Chłopców najbardziej zainteresowały sprawy związane z poborem do wojska lub pracą w straży pożarnej. Na zakończenie wizyty Pani Sekretarz zachęciła nas do racjonalnego myślenia o swojej przyszłości, wyboru właściwego kierunku studiów oraz rzetelnej i sumiennej nauki, bo wszystko razem zadecyduje o naszym dorosłym życiu.

mgr Anna Kraszewska

 {gallery}foto/2010-2011/ug{/gallery}

- Tygdzień sportu europejskiego -

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/tse oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

- Tygdzień sportu europejskiego -

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siedlcach wzięła udział w III edycji „Tygodnia sportu europejskiego” organizując „Małą Międzynarodową Spartakiadę Młodzieży”. Do udziału w tym wydarzeniu zgłosiły się reprezentacje Włoch /klasa V/, Anglii /klasa IV/ i Hiszpanii /klasa VI/.
Uczniowie pieczołowicie przygotowali się do spartakiady, wykonali flagi, wymalowali na twarzy barwy swoich krajów i zadbali o świetną kondycję. Zawodnicy walczyli o tytuł mistrza w następujących konkurencjach:
Turnieju piłki siatkowej dziewcząt, gdzie zwyciężyła drużyna Hiszpanii;
Turnieju piłki nożnej chłopców, gdzie najlepszą okazała się drużyna Włoch.
Dla kibiców i młodszych uczestników przygotowano wyścigi rzędów, w których zwyciężyła  klasa III. Ponadto każdy mógł się sprawdzić w konkurencjach indywidualnych.

Cała społeczność szkolna gorąco kibicowała znakomitym gościom. Wszyscy doskonale się bawili w duchu sportowej rywalizacji i zgodnie z zasadami fair-pley. Zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami.

 {gallery}foto/2010-2011/tse{/gallery}

"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"

Podsumowanie

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach w bieżący roku już po raz drugi wzięła udział w akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". Szkolne Koło Caritas i Samorząd Uczniowski wspólnie zorganizowali zbiórkę symbolicznej złotówki, a uzyskaną kwotę w wysokości 220 złotych przekazano na konto Fundacji Miłośników Kultury Kresowej.
W okresie przedświątecznym działający przy szkole Klub 4H zorganizował warsztaty kulinarne, podczas których uczniowie mogli poznać tajniki kuchni kresowej. Warsztaty prowadzili: pracownik PZD w Lubinie Pani Urszuli Znamirowskiej oraz gospodynie wiejskie, u których na stołach w dalszym ciągu królują potrawy znane od pokoleń. Pyszna „wielkanocna święconka”, baby i baranki oraz „bułki z Kaczanówki” wykonali uczniowie samodzielnie, a wielu z nich wykorzystało te umiejętności w swoich domach.
Konkurs literacki „Ocalić od zapomnienia” zachęcił młodych do poszukiwania własnych korzeni poprzez wywiady z członkami rodzin, podczas których okazało się, że wielu z nich pochodzi zza Buga.
Wielkim przeżyciem dla uczniów szkoły była „żywa lekcja historii”, czyli spotkanie z uczestnikami minionych zdarzeń sprzed ponad 60 lat. Odwiedziły nas mieszkanki Siedlec, przesiedlone po wojnie z Kaczanówki - Pani Katarzyna Droń i Pani Maria Pałys. Opowiadały o swoim dzieciństwie, pierwszych latach na Ziemiach Odzyskanych, warunkach życia i problemach, jakie tu czekały na osadników. Były to wzruszające wspomnienia zarówno dla opowiadających jak i dla nas.
Uwieńczeniem udziału szkoły w akcji było uczestnictwo pocztu sztandarowego w honorowej paradzie, która miała miejsce na rynku Wrocławia 13 maja 2011 r., wśród osiemdziesięciu innych szkół, które przyjęły zaproszenie. 
Zorganizowana akcja "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" wraz ze wspomnieniami mieszkańców z tamtych lat została utrwalona w postaci opracowania, które będzie stanowić pomoc dydaktyczną i pozostawi ślad dla przyszłych pokoleń.        
Informacja z udziału szkoły w paradzie pocztów sztandarowych we Wrocławiu została zamieszczona również na stronie Gminy Lubin
http://gmina.lubin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2525&Itemid=1
Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć organizatorów w akcji odnawiania nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą. Uświadomiliśmy sobie, że ani upływ czasu, ani granice nie są w stanie pozbawić nas poczucia polskości i własnej tożsamości. Mamy obowiązek pamiętać!

Witajcie w naszej bibliotece

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/czytelnik oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

Witajcie w naszej bibliotece

20.05.2011r. przyjęliśmy do braci czytelniczej uczniów klasy pierwszej.
W czytelni przywitały ich „książki” (uczennice z  Klubu Miłośników Książek), które opowiadały o losach i przeżyciach książek , które często goszczą w uczniowskich tornistrach oraz ich domach i nie zawsze są zadowolone ze swoich czytelników. Pierwszoklasiści  zapewniali jednak, że będą o nie dbać i szanować. W drugiej części  uroczystości uczniowie musieli  wykazać się znajomością popularnych utworów dla dzieci oraz  znajomością liter. Test  zdali wzorowo  i nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika  uczniów klasy pierwszej. Na pamiątkę tego wydarzenia nowi czytelnicy otrzymali  pamiątkowe książki  ufundowane przez Radę Rodziców.

 {gallery}foto/2010-2011/czytelnik{/gallery}

Szkoła w Siedlcach na paradzie pocztów sztandarowych we Wrocławiu

Szkoła w Siedlcach na paradzie pocztów sztandarowych we Wrocławiu

"Pamięć o Kresach nie zaginie", tak powiedział honorowy kresowianin kardynał Henryk Gulbinowicz, 13 maja 2011r. na Wrocławskim Rynku. Tu właśnie odbyła się parada pocztów sztandarowych dolnośląskich szkół i uroczysty koncert z udziałem zespołów z Ukrainy, Białorusi i Lublina, wieńczący tegoroczną akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
To „dolnośląskie pospolite ruszenie” odbywało się pod patronatem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Telewizji Wrocławskiej.
W przedsięwzięciu wzięło udział 300 tysięcy osób - dzieci, uczniów i młodzieży ze szkół Dolnego Śląska. Delegacja naszej szkoły miała zaszczyt uczestniczyć w tej niecodziennej, patriotycznej lekcji historii jako jedna z 80 reprezentowanych przez poczty sztandarowe. Uroczysty przemarsz rozpoczął się po oficjalnym otwarciu uroczystości przez Ryszarda Zarębę z Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej, który złożył wiceprezydentowi Wrocławia - Wojciechowi Adamskiemu - meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości.

Paradzie pocztów sztandarowych wokół rynku towarzyszyli licznie zgromadzeni wrocławianie. Widać było, że wśród uczestników spotkania jest wielu starszych ludzi, którzy zostali przesiedleni z Kresów. Na ich twarzach malowało się szczere wzruszenie, nie ukrywali łez i radości na widok tak licznie zgromadzonych młodych, którzy dali dowód, że polskie cmentarze pozostawione za wschodnią granicą nie zostaną zapomniane.

Atmosfery powagi i wzruszenia dodał uroczystości występ reprezentacyjnej orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji, która odegrała znane, polskie pieśni patriotyczne.

Po paradzie odbył się wielki koncert kresowy, można było posmakować kuchni kresowej, zaznać niezwykłej atmosfery, która zawsze towarzyszy spotkaniom ludzi obdarzonych kresową duszą.

Dla nas - opiekunów i uczniów- naocznych uczestników tej wspaniałej akcji, manifestacji patriotyzmu i przywiązania do tradycji, było to niezapomniane przeżycie i świadectwo głęboko zakorzenionej, polskiej tożsamości, która mimo upływu lat i istniejących granic, jest niewzruszona.

Udział w uroczystości był także jednym z działań w ramach akcji odbywających się w szkole. Oprócz symbolicznych złotówek, które zbierali uczniowie także wśród mieszkańców, odbyły się ciekawe zajęcia z cyklu „Skąd nasz ród”, żywa lekcja historii z udziałem świadków wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat, warsztaty kulinarne miłośników kuchni kresowej, konkursy plastyczne i literackie „Ocalić od zapomnienia”. W ten sposób uczniowie poznawali historię swych rodów, a tym samym dzieje polskiego narodu.

Źródło: http://gmina.lubin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2525&Itemid=1

**Jesteś tutaj: **Home