**Błąd**
  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/konkursmat_2011 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2009-2010/ferie oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2009-2010/jaselka oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2009-2010/gwiazda oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2009-2010/prymas oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2009-2010/klasa0/piernik oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

  • **Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2009-2010/prawdziecka oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

II miejsce w konkursie matematycznym

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2010-2011/konkursmat_2011 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

II miejsce w konkursie matematycznym

Dnia 05.02.2011 odbył się  Międzyszkolny Konkurs  Matematyczny, w którym uczniowie w składzie: P. Szeliga. K. Kasyk, A. Lodzińska zajęli II miejsce  spośród szkól lubińskich  oraz Raszówki i Siedlec.Uczestnikom kibicowały w pięknych strojach uczennice: D.Zięcik, A. Lodzińska, M. Sokołowska  z przygotowanymi plakatami o treściach geometrycznych.
                                                                                    
Opiekun: H. Pląskowska


{gallery}foto/2010-2011/konkursmat_2011{/gallery}

TAK BYŁO W CZASIE FERII ZIMOWYCH

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2009-2010/ferie oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

TAK BYŁO W CZASIE FERII ZIMOWYCH

Długo czekaliśmy na wolne dni, aby troszkę odpocząć po pierwszym semestrze nauki. Szkoła zorganizowała dla nas zajęcia w pierwszym tygodniu ferii. Było sporo śmiechu, dużo zabawy i pełne żołądki. Oto zdjęcia z naszych zajęć:

{gallery}foto/2009-2010/ferie{/gallery}

Fototeportaż z jasełek

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2009-2010/jaselka oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

Fototeportaż z jasełek

{gallery}foto/2009-2010/jaselka{/gallery}

„GWIAZDKOWY ŚWIAT”

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2009-2010/gwiazda oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

„GWIAZDKOWY  ŚWIAT”

W grudniu nastąpiło rozstrzygnięcie międzynarodowego konkursu plastycznego pod hasłem „Gwiazdkowy świat”. Organizatorem był Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie.
Uczennica klasy VI – Kamila Partyńska zdobyła wyróżnienie za soją pracę. Gratulujemy!!!

{gallery}foto/2009-2010/gwiazda{/gallery}

Spotkanie wigilijne z Prymasem Polski

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2009-2010/prymas oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

Spotkanie wigilijne z Prymasem Polski Jego Eminencją ks. Kardynałem Józefem Glempem w dniu 16 grudnia 2009 roku w Warszawie.

Tradycyjny opłatek wigilijny klubów Fundacji Edukacyjnej 4H odbył się w Warszawie dnia 16 grudnia 2009 roku.
4H jest dobrowolną, niezależną organizacją edukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, kładącą szczególny nacisk na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań i podniesienie poziomu wiedzy. Program 4H powstał w USA na początku wieku. Nazwa pochodzi od pierwszych liter słów w języku angielskim: Head - głowa, Heart - serce, Hands - ręce i Health - zdrowie. Obecnie programy propagujące idee 4H prowadzone są w ponad 80 krajach świata. Program 4H rozwija się na terenie całej Polski, głównie na terenach wiejskich. Obecnie w ruchu 4H zaangażowanych jest ponad 10 tys. osób. Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce została założona w sierpniu 1993. Powstała w celu zdobywania funduszy na programy 4H oraz koordynowania młodzieżowych programów 4H w skali całego kraju. Przygotowuje młodych mieszkańców wsi do życia w nowych zmieniających się warunkach nie zapominając o tradycji regionu, dziejach i kulturze polskiej. Dzięki realizowanym projektom aktywizują się środowiska lokalne. Do pracy z młodzieżą włączają się rodzice, samorządy, Kościół.
Zgromadzeni przedstawiciele z wszystkich województw Polski spotkali się z Jego Eminencją ks. Kardynałem Józefem Glempem w sali Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wcześniej udekorowali choinkę ręcznie wykonanymi ozdobami. Prawie wszyscy przedstawiciele klubów 4H byli przebrani w postacie aniołków, diabełków, króli, co podkreślało nastrój Bożego Narodzenia.
Spotkanie z Dostojnym Gościem poprzedziło wystąpienie Ks. Tadeusz Bożełko z Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Dotyczyło ono duchowego przygotowania w czasie Adwentu do świąt Bożego Narodzenia i przedstawienia osoby Ks. Prymasa, który 18.12.2009 roku kończy prymasostwo.
Ksiądz Tadeusz podkreślił wagę spotkania przez wypowiedzenie słów: „Mieszkamy głęboko w sercu Eminencji, który zaszczyci obecną uroczystość”. Wspomniał o orszaku Trzech Króli, który będzie miał miejsce 3 stycznia w Warszawie: „Drugi raz uda się Orszak Trzech Króli z Placu Zamkowego do Nowego Miasta ze śpiewem tradycyjnych kolęd”. Zachęcał do przedstawienia się obecnych na sali grup.
Po przybyciu Ks. Prymasa i zajęciu honorowego miejsca, rozpoczęło się oficjalne powitanie i wręczanie prezentów. W imieniu gospodarza miejsca Marka Sawickiego - Ministra Rolnictwa  klubowiczów i gości powitał pan Krzysztof Nerć, doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie Organizator powitał zaproszonych uczestników spotkania wigilijnego w następującej kolejności:
ks. Prymasa, Posła -  Piotra Walkowskiego, pana Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych i Mariana Sikorę reprezentującego Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, przedstawicieli Heifer Project International Polska - Dyrektora Krajowego Markusa Törnberga wraz z Koordynatorem projektów  Katarzyną Lubczyńską-Saffell, Krzysztofa Nerć – doradcę Ministra Rolnictwa, przewodniczącego Rady Fundacji Edukacyjnej 4H dra Mirosława Drygas i członeka Rady, Elżbietę Komorowską, samorządowców: wójtów, burmistrzów; dyrektorów szkół, nauczycieli i księży oraz dzieci i młodzież.
Przewodniczący Rady Fundacji dr Mirosław Drygas i Prezes Katarzyna Boczek wręczyli Jego Eminencji wraz z podziękowaniami rzeźbę- anioła sygnowanego znakiem czterolistnej koniczyny złożyła życzenia dla Ks. Prymasa oraz wskazując na ciepłe, wieloletnie  relacje Fundacji Edukacyjnej 4H z Ks. Prymasem. Marian Sikora w rozbudowanych słowach podziękował Ks. Prymasowi za stałą troskę o polskiego rolnika i popieranie rozwoju rolnictwa. Odczytano List Dziękczynny w konkluzji stwierdzono: „Bez Prymasa nie byłoby rozwoju polskiej wsi”. W imieniu Krajowej Rady Izb Rolniczych życzenia złożył pan Prezes Wiktor Szmulewicz  i podziękował Prymasowi za 28 lat posługi na urzędzie Prymasa Polski.
Po części składania podziękowań i życzeń Ks. Prymasowi odbył się występ przygotowany przez dzieci z Ożarowa, woj. świętokrzyskie. Część artystyczna nawiązała do tradycyjnych bożonarodzeniowych jasełek, gdzie tajemnica Bożego Narodzenia została ukazana na tle walki diabłów i aniołów oraz śmierci  o godziwe i wartościowe życie. Ostatecznie zwyciężyła wartość miłości, która ocaliła i uczyniła życie radosnym, co podkreślał taniec małych aktorów z uczestnikami spotkania opłatkowego. Największą uwagę zwróciła na siebie dziewczynka  grająca śmierć.
W dalszej części spotkania  ks. Tadeusz odczytał fragment Ewangelii wg św. Łukasza o okolicznościach i narodzinach Zbawiciela Świata. Ks. Prymas w swoim przemówieniu nawiązał do elementów tajemnicy Bożego Narodzenia, wydarzeń związanych z dzieciństwem Jezusa. Podziękował dzieciom  z Ożarowa za piękny występ oraz podzielił się swoimi przeżyciami z okresu powojennego od chwili przybycia do Warszawy w roku 1950. Na gruzach powojennej Warszawy zostało wzniesione nowoczesne miasto i należało budować Świątynię Opatrzności Bożej jako wypełnienia woli poprzednich pokoleń. Ks. Prymas złożył również życzenia Bożonarodzeniowe dla Fundacji 4H i wszystkich uczestników spotkania opłatkowego.
Przedstawiciele klubów 4H podeszli do Ks. Prymasa, który poświęcił wigilijne opłatki. Następnie, zgodnie z wyznaczonym porządkiem, grupy podchodziły do Ks. Prymasa, aby podzielić się wigilijnym opłatkiem, złożyć życzenia oraz wykonać z Ks. Prymasem pamiątkowe grupowe zdjęcie. Ks. Ryszard Dąbrowski w imieniu Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Siedlcach podziękował ks. Prymasowi za owocną służbę Narodowi i Kościołowi oraz złożył życzenia z okazji Bożego Narodzenia i przełamał się opłatkiem. Sympatyczne spotkanie z Ks. Prymasem zapadnie na długo w pamięci uczestników wigilijnego spotkania.
Po skończonej uroczystości nasza grupa udała się do zwiedzania Starego Miasta oraz katedry Św. Jana Chrzciciela, w której nawiedziła groby królów, prezydentów, ludzi kultury w tym grób Henryka Sienkiewicza - patrona naszej szkoły. Wcześniej, bo przed dojazdem do Warszawy, odwiedziła  Niepokalanów - miejsce założenia zgromadzenia przez św. Maksymiliana Kolbe oraz zwiedziła Bazylikę Mniejszą.
Województwo Dolnośląskie na spotkaniu wigilijnym z Prymasem Polski zorganizowanym przez Fundację Edukacyjną 4H reprezentowała grupa uczniów  naszej Szkoły Podstawowej: Katarzyna Zięcik, Marcelina Sokołowska, Monika Janduła, Izabela Kregulecka, Aneta Rzepska,  Daria Babiarz, Paulina Falkowska. Opiekunami byli: Barbara Szkudlarek, Ks. Ryszard Dąbrowski. Organizatorem - Dyrektor Szkoły mgr Krystyna Szarowska i Urząd Gminy Lubin.

{gallery}foto/2009-2010/prymas{/gallery}

PIERNIKOWE WARIACJE

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2009-2010/klasa0/piernik oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

PIERNIKOWE WARIACJE

Niezwykłą niespodziankę przygotowali uczniowie zerówki. W pocie czoła tworzyli piękne dekoracje na ciasteczkach i piernikach świątecznych. Jak widać na zdjęciach – musieli sporo się napracować, aby wytworzyć takie smaczne cuda.

{gallery}foto/2009-2010/klasa0/piernik{/gallery}

Konwencja o Prawach Dziecka

**Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]**: **Dla folderu galerii obrazów foto/2009-2010/prawdziecka oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.**

Konwencja o Prawach Dziecka

Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i z założenia w niewielkim zakresie uwzględnia prawa ekonomiczne (dziecko winno się uczyć, a nie pracować). W skład tego wchodzą:

 Prawa i wolności osobiste
prawo do życia i rozwoju,
prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
prawo nie rekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.
 Prawa socjalne
prawo do odpowiedniego standardu życia,
prawo do ochrony zdrowia,
prawo do zabezpieczenia socjalnego,
prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
 Prawa kulturalne
prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
prawo do korzystania z dóbr kultury,
prawo do informacji,
prawo do znajomości swoich praw.
 Prawa polityczne
prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.

{gallery}foto/2009-2010/prawdziecka{/gallery}

**Jesteś tutaj: **Home