8 -15 V 2020 Tydzień Bibliotek - Ogólnopolska Akcja Czytelnicza

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokonało wyboru hasła promującego XVII edycję ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek, który będzie realizowany przez biblioteki w całej Polsce w dniach 8-15 maja 2020 r. Hasło brzmi: "Zasmakuj w bibliotece". W całej Polsce z tej okazji organizowane będą przeróżne inicjatywy. Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w zabawie „Ubierz się w książkę” – czyli sleeveface .„Sleeveface”, czyli zdjęcie z okładką książki lub ubierz się w książkę, to zdjęcia przedstawiające osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. W sleeveface potrzebna jest jedynie wyobraźnia i aparat. Dobra zabawa gwarantowana! Może identyfikujesz się z jakimś bohaterem, masz ulubioną książkę z postacią na jej okładce.

Ubierz się w książkę, zrób zdjęcie, podpisz się i wyślij na adres **Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.** , na zdjęcia czekam do dnia 17 maja.

Przykłady fotografii można znaleźć:

https://www.google.com/search?q=sleeveface+dzieci&tbm=isch&client=firefox-b-d&hl=pl&ved=2ahUKEwjAto-gtfroAhWRq6QKHTrFC9AQrNwCKAB6BAgBEDU&biw=1519&bih=750

Zarządzenie Dyrektora

SP.0131.9.2020

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA

W SIEDLCACH

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych
 oraz w punktach przedszkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Siedlcach oraz w Punkcie Przedszkolnym w Składowicach i  Punkcie Przedszkolnym w Księginicach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania
w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Siedlcach
oraz Punkcie Przedszkolnym w Składowicach i Punkcie Przedszkolnym w Księginicach
są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz przy wejściu głównym
do budynku Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach, a także  na drzwiach
w Punkcie  Przedszkolnym  w Składowicach i w Punkcie  Przedszkolnym w Księginicach.        

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin korzystania z boiska od 4 maja

Zasady korzystania z boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Siedlcach od dnia 4 maja 2020 r.

 1. Boisko szkolne czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.

 2. W trakcie korzystania z obiektu sportowego obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

 - z boiska może korzystać maksymalnie 6 osób, przy zachowaniu dystansu społecznego (zakrywanie twarzy podczas pobytu na boisku nie jest obowiązkowe), 

- obowiązkowa dezynfekcja rąk przez wchodzących i opuszczających obiekt,

 - dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

 - brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z wyjątkiem WC),

 - weryfikacja uczestników (zgłoszenie do pracownika szkoły osób wchodzących na obiekt).

 3. Dzieci do 13. roku życia mogą wchodzić na tereny przyszkolne wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 4. Przestrzegania zasad tego regulaminu będą pilnować wyznaczeni pracownicy szkoły. Będą regulować wejście i czas przebywania na boisku poszczególnych użytkowników, szczególnie jeśli będzie więcej chętnych niż 6 osób.

 5. Pracownicy szkoły mają prawo żądać opuszczenia boiska przez osoby nieprzestrzegające zasad i regulaminu boiska, umieszczonego przy wejściu na boisko, a w szczególnych sytuacjach powiadamiać odpowiednie służby.

KARTKA DLA MEDYKA

Projekt edukacyjny plastyczno-informatyczny skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach to  podziękowania dla personelu medycznego  za walkę z koronawirusem. Akcja, polegała na narysowaniu, namalowaniu czy stworzeniu kartki z życzeniami i podziękowaniami dla medyka. Wykonane prace zostały przesłane w formie elektronicznej  do szpitali w Lubinie oraz zaprezentowane na stronie naszej szkoły.

Prace można obejrzeć tutaj

https://view.genial.ly/5e9f651c60e2f20daa5e7cb5/video-presentation-kartka-dla-medyka-sp-siedlce

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie.

**Jesteś tutaj: **Home