Dzień Kropki 2020

15 września na całym świecie obchodzi się International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Przedszkolaki z naszej szkoły również wzięły udział w tym wydarzeniu. Podczas zajęć dzieci poznały bohaterkę książki  Peter H. Reynolds "„The Dot” (czyli “Kropka”), małą Vashtii. Nie zabrakło miejsca dla odrobiny sportu, zabaw z balonami, chustą animacyjną i zajęć plastyczno- technicznych. Dzieci świetnie radziły sobie z wyszukiwaniem kropek w otaczającej ich przestrzeni, mogły wykazać się plastycznie jak i poznać zasady gry w domino. Jest to wspaniała akcja, która pomaga utwierdzić dzieci w przekonaniu, że każde z nich posiada jakiś niepowtarzalny talent.

Nowe władze Samorządu Uczniowskiego

21 września odbyły się w naszej szkole wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. W tym roku chęć reprezentowania uczniów w szkolnym Samorządzie zgłosiło 8 kandydatów, którzy mogli zapoznać wszystkich ze swoimi głównymi pomysłami podczas kampanii wyborczej poprzez radiowęzeł oraz plakaty wyborcze. Ostatecznie w wyniku głosowania Przewodniczącą SU została Kinga Szumlańska z klasy 7a, jej Zastępcą - Janek Fyszko z klasy 7b, a funkcję Sekretarza sprawuje Robert Salamon z klasy 5. Wybory do szkolnego Samorządu to doskonała lekcja demokracji, a młodzież zdała ją na medal – wszystkie wrzucone do urny karty do głosowania były ważne! Pamiętajcie, Samorząd istnieje po to, żeby uczniowie mogli spełniać swoje pomysły i potrzeby, więc wybrani przez Was przedstawiciele są przez cały rok otwarci na Wasze pomysły!

Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnych 2020/21:

Składka za 1 dziecko – 30 zł/ za rok

Składka za II dziecko – 20 zł/za rok

Składka za III dziecko - itd. 0 zł/ za rok 

27 edycja akcji „Sprzątanie świata”

18 września -   nasza  szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata - Polska 2020". Uczniowie klas I-III oraz klasa „0” pod opieką wychowawców zadbali o czystość otoczenia wokół SP w Siedlcach.

Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie. W tym roku szczególną uwagę poświęcono plastikowi. Stąd hasło 27 edycji akcji "Sprzątanie świata" brzmi  „Plastik? Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”. Doskonałym dopełnieniem przewodniego hasła były liczne prace plastyczne naszych podopiecznych, które zostały wyeksponowane na wystawie poświęconej ochroni Ziemi i zrachowaniom proekologicznym.

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Wrocław 2020-09-14

          List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Szanowni Państwo!

1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem bezprecedensowego wyzwania jakim są zmagania z pandemią koronawirusa. Wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, które jest bardziej efektywne, służy uspołecznieniu dzieci i młodzieży, zabezpiecza przed negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, o czym bezspornie zaświadczają sondaże opinii publicznej. Postępujemy jak wiele innych krajów na świecie
i ogół państw Unii Europejskiej.

Po dwóch tygodniach nauki można pokusić się o pierwsze podsumowania i wnioski:

 1. Z radością informuję, że na dzień 14 września br. rano w naszym województwie nauczaniem zdalnym zostało objętych 4 jednostek oświaty, zaś nauczanie hybrydowe (częściowo stacjonarne, częściowo zdalne) odbywa się
  w 8 jednostkach. To zaledwie ułamek wszystkich szkół, przedszkoli i placówek tak publicznych jak i niepublicznych, których łącznie jest 2759.
 2. Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek przygotowali i wprowadzili regulaminy funkcjonowania swoich jednostek w czasie pandemii koronawirusa. Regulaminy te uwzględniają specyfikę poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek oraz lokalne uwarunkowania.
 3. Organy prowadzące, wśród których lwią część stanowią samorządy, odpowiednio wyposażyły i zabezpieczyły podległe sobie jednostki oświatowe. Prowadzenie jednostek oświatowych jest zadaniem własnym samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich (gminy prowadzą przedszkola i szkoły podstawowe, powiaty placówki i szkoły ponadpodstawowe, województwa placówki i szkoły ponadpodstawowe o zasięgu wojewódzkim). Na ten cel mają zagwarantowane udziały w podatkach, zaś w ramach wsparcia z budżetu centralnego otrzymują
  z Ministerstwa Edukacji Narodowej subwencje (na uczniów oraz dzieci 6-letnie
  w „zerówkach” w szkołach i przedszkolach) oraz dotacje.
 4. Organom prowadzącym i dyrektorom pospieszyły z pomocą centralne władze państwowe i ich lokalne ekspozytury:
 • Główny Inspektor Sanitarny, Minister Zdrowia i Minister Edukacji Narodowej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego przygotowali wytyczne dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek - w strefie zielonej, a także żółtej i czerwonej (w powiatach z większą liczbą zakażeń).
 •  Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło dla jednostek oświaty 4 mln litrów płynu dezynfekującego, 50 mln maseczek oraz 75 tys. termometrów bezdotykowych. W systematycznej dystrybucji pomagają Wojska Obrony Terytorialnej („terytorialsi”).
 • Przed rozpoczęciem roku szkolnego we wszystkich powiatach odbyły się spotkania dyrektorów szkół z przedstawicielami Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
 • Każdy dyrektor otrzymał specjalny numer telefonu („gorącą linię”) umożliwiający szybki kontakt z pracownikiem Sanepidu.
 • W dniu 24 sierpnia br. skierowałem do dyrektorów list zawierający ważne informacje, sugestie i praktyczne podpowiedzi.
 • Kuratorium Oświaty przygotowało elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego dyrektorzy mogą kierować pytania do Kuratorium Oświaty oraz właściwych czyli Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (od ich opinii zależy przejście jednostki oświatowej na tryb nauczania hybrydowego lub zdalnego).
 • Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w swoich rejonach wizytacyjnych służą dyrektorom radą i pomocą, ważne informacje są rozsyłane elektronicznie do szkół, przedszkoli i placówek oraz umieszczane na stronie internetowej www.kuratorium.wroclaw.pl
 1. To, że sytuacja jest pod kontrolą i prawie 100% jednostek oświatowych pracuje stacjonarnie nie może skłaniać do popadania w euforię i huraoptymizm. Walka
  z koronawirusem będzie trwała przez najbliższe miesiące, zaś sezon jesienno-zimowy tradycyjnie obfitujący w przeziębienia i zachorowania na grypę może przynieść także przyrost zakażeń koronawirusem, a tym samym wzrost liczby jednostek oświatowych objętych nauczaniem hybrydowym bądź zdalnym. Zapewniam, że działania osób oraz instytucji odpowiedzialnych za zdrowie
  i bezpieczeństwo w szkołach, przedszkolach i placówkach będą szybkie
  i adekwatne do sytuacji.
 2. Dziś jesteśmy dużo lepiej przygotowani do nauczania zdalnego niż kilka miesięcy temu:
 • Nauczycielom przybyło wiedzy i praktycznych umiejętności. Mają oni możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach jak efektywnie uczyć na odległość. Informacje o takich nieodpłatnych (w tym finansowanych
  z funduszy unijnych) formach podnoszenia kwalifikacji są umieszczane na stronie MEN wwww.men.gov.pl i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu www.kuratorium.wroclaw.pl oraz rozsyłane do szkół, przedszkoli
  i placówek. W podobny sposób do nauczycieli docierają informatory jak uczyć na odległość oraz poradniki dobrych praktyk w zdalnym nauczaniu.
 • Zwiększyła się ilość komputerowego sprzętu. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło jeszcze w r. szk. 2019/2020 kwotę 367 mln. zł na zakup komputerów, laptopów i tabletów do szkół w całym kraju, na początku
  r. szk. 2020/2021 trafi do szkół kolejnych 40 tys. laptopów. Zakupów
  z własnych środków dokonują też organy prowadzące oraz fundacje
  i stowarzyszenia wspierające szkoły.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze wiosną br. uruchomiło platformę edukacyjną e-podręczniki.pl. Umożliwia ona bezpłatne prowadzenie zajęć on-line, zawiera cenne materiały dydaktyczne, jest systematycznie wzbogacana. Niektóre samorządy uruchomiły własne platformy cyfrowe do zdalnego nauczania.
 1. Wszystkim instytucjom i osobom - z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek na czele - dzięki którym w jednostkach oświatowych w naszym województwie jest bezpiecznie należy się serdeczne podziękowanie i szacunek. Bardzo, ale to bardzo dziękuję!

 

Szanowni Państwo!

Bardzo proszę o zrozumienie dla rygorów sanitarnych i zasad wprowadzonych przez dyrektorów w szkołach, przedszkolach i placówkach. Proszę, abyście Państwo je respektowali, a do ich przestrzegania i stosowania motywowali swoje pociechy. Regulaminy obowiązujące w szkołach w czasie pandemii koronawirusa mogą być modyfikowane. Państwa wnioski i postulaty czy to indywidualne, czy formułowane przez Radę Rodziców
i Radę Szkoły (społeczny organ złożony w równych częściach z uczniów, nauczycieli
i rodziców; działa w niektórych szkołach na Dolnym Śląsku) bez wątpienia zostaną wzięte pod uwagę przez dyrektorów.

Proszę o konsekwencję i wytrwałość w stosowaniu się do zasad sanitarnych
(w szczególności częste mycie i dezynfekowanie rąk; zachowywanie dystansu tam, gdzie jest to możliwe; noszenie maseczek i przyłbic, tam gdzie jest to zalecane). Bezcenna i niezbędna jest odpowiedzialność za siebie i innych (gdy jestem chory - kontaktuję się telefonicznie
z lekarzem, nie idę do pracy; kiedy mam dziecko chore - kontaktuję się telefonicznie
z lekarzem, nie wysyłam dziecka do przedszkola, szkoły, placówki).

Zachęcam do odwiedzania stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, strony te są bogatym źródłem aktualnych
i wiarygodnych informacji, dostarczają zainteresowanym użytecznej wiedzy. W ważnych sprawach i z problemami, które z różnych powodów nie są rozwiązywane w szkole, przedszkolu czy placówce, proszę o kontakt z pracownikami Kuratorium Oświaty zarówno we Wrocławiu, jak i w Delegaturach Kuratorium w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.
Z powodu pandemii koronawirusa preferowany jest kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Jestem święcie przekonany, że jako jedna wielka oświatowa rodzina podołamy wyzwaniu, zdamy egzamin z solidarności, odpowiedzialności i dyscypliny. W tych trudnych chwilach wspierając się - bądźmy razem!

Z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Opłata za obiady

Opłaty za miesiąc wrzesień 2020 roku wynoszą:

dla szkoły: 72 zł

dla przedszkola: 108 zł

Płatne do 15 września 2020 roku

 

Opłaty za miesiąc październik 2020 roku wynoszą:

dla szkoły: 84 zł

dla przedszkola: 126 zł

Płatne do 30 września 2020 roku

 

Opłat należy dokonywać na konto:

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siedlcach

42866900012031031199650002

Tytułem: Opłata za obiady za miesiąc ..... za .......

Zebranie z rodzicami 10 września

Dnia 10 września 2020 roku (czwartek) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Spotkania w poszczególnych salach:

kl.1 – sala nr 116 godz. 16.30

kl. 2 – sala nr 117

kl. 3 – sala nr 115

kl. 5 – sala nr 101

kl. 6 – sala nr 120

kl. 7a– świetlica

kl. 7b – sala nr 119

kl. 8 – sala nr 03

Zebranie z rodzicami uczniów klasy IV odbędzie się 17 września o godzinie 17:00. 

Zapraszamy

**Jesteś tutaj: **Home