Informacja

W dniach od 25 maja do 7 czerwca zajęcia w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III nadal prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna zaprasza do wypożyczania książek w czwartki w godzinach 12:00-13:00.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 16, 17 i 18 czerwca

W związku z egzaminem ósmoklasisty wyznaczonym na 16 - 18 czerwca 2020 r. informujemy, że  16, 17 i 18 czerwca 2020 r. są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów szkoły.

Szanowni Rodzice !

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dot. trybu korzystania dzieci z zajęć na terenie szkoły :

  • Prosimy nie przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi.

Do placówki prosimy nie posyłać także dziecka, jeżeli w domu ktoś odbywa kwarantannę lub izolację. Wtedy wszyscy musicie pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

  • W pierwszej kolejności z zajęć w szkole powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
    i zwalczaniem COVID-19.

 Z poważaniem

Mariola Karwan

**Jesteś tutaj: **Home