List DKO do dyrektorów i nauczycieli

                                                                                                                                              Wrocław 2020-10-26

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

 

Na świecie i w Europie podnosi się druga fala pandemii koronawirusa. To zjawisko dotyka również Polski, liczba  dziennych zachorowań w naszym kraju sięgnęła ponad 13 tysięcy. Rząd Rzeczypospolitej całe państwo ogłosił czerwoną strefą i wprowadził szereg obostrzeń. Ich celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, spłaszczenie wzbierającej fali zachorowań, utrzymanie funkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. Od poniedziałku 26 października br.  przez okres 2 tygodni zdalne nauczanie będzie odbywać się w klasach 4-8 w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

W ubiegłym roku szkolnym od marca do wakacji szkoły, przedszkola
i  placówki pracowały zdalnie. Kadrze pedagogicznej przybyło wiedzy i umiejętności (praktyka czyni mistrza!), zwiększyła się też liczba komputerów. Działają różne platformy edukacyjne, w tym rekomendowana przez MEN e-podręczniki.pl. Zdalne nauczanie wszakże ciągle pozostaje wyzwaniem. Jestem świadomy ograniczeń
w poszczególnych jednostkach oświaty i słabości nauczania na odległość, nie oczekuję cudów od Koleżanek i Kolegów. Gorąco dziękując za dotychczasowy wysiłek
i ofiarną pracę proszę o zaangażowanie, systematyczny i serdeczny kontakt z uczniami (zwłaszcza niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych) i rodzicami, optymalne wykorzystywanie posiadanych technicznych możliwości, dawanie przykładu zawodowych kompetencji, obywatelskiej postawy –
w tym szczegolnie respektowania zasad sanitarnych. Proszę o empatię i życzliwość, cierpliwość i wytrwałość, spokój i opanowanie. Mówiąc najkrócej chodzi o to, aby każdy dawał z siebie wszystko robiąc to, co do niego należy.

Ze strony Kuratorium Oświaty możecie Państwo liczyć na wsparcie:  aktualne, rzetelne i wiarygodne informacje (w szczególności zapraszam na strony www.men.gov.pl oraz www.kuratorium.wroclaw.pl), dobre rady, praktyczne podpowiedzi, wyjaśnianie formalno-prawnych dylematów, interwencje w różnych instytucjach w wyjątkowo ważnych i pilnych sprawach (np. w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych).  Ponadto na ograniczenie liczby ewaluacji i kontroli, a także sprawozdawczości. 

Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych została zaordynowana na 2 tygodnie. Jeśli wprowadzone restrykcje przyniosą pozytywne efekty i sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać to będziemy stopniowo wracać do nauczania hybrydowego i stacjonarnego. Jeżeli jednak zła sytuacja epidemiczna będzie się utrzymywała to nauczanie na odległość stanie się codziennością na dłużej. Tym gorliwiej więc warto doskonalić umiejętności kształcenia zdalnego, sięgać po dobre praktyki, samemu dzielić się z innymi wiedzą
i doświadczeniem. Warto także w pełni wykorzystywać sprzęt posiadany przez szkołę - dyrektor szkoły może zdecydować o jego wypożyczeniu, może też zobligować kadrę pedagogiczną do prowadzenia zdalnego nauczania ze szkolnych gabinetów (szczególnie, gdy z różnych powodów nauczyciele nie mogą prowadzić nauczania na odległość z własnych domów).

Koleżanki i Koledzy!

Pan Zagłoba w zakończeniu „Potopu” Henryka Sienkiewicza apelował do przyszłych pokoleń: „Niech, gdy ciężkie czasy nadejdą, wspomną na nas i nie desperują nigdy, bacząc na to, że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis [wspólnymi siłami] przy boskich auxiliach [z bożą pomocą]  podnieść nie można”.

My współcześni mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem. Koronawirus jest wspólnym wrogiem i tylko razem możemy go pokonać. Pamiętając o misji wyjątkowego zawodu nauczyciela bądźmy zjednoczeni, solidarni, pomocni. Jestem święcie przekonany, że i tym razem damy radę!

                                                           Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                                      Roman Kowalczyk

                                                                Dolnośląski Kurator Oświaty

Uczniowskim piórem - numer 1

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem gazetki szkolnej "Uczniowskim Piórem"

Numer pierwszy

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • -filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • -część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • -nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis,
 • -część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • -częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariola Karwan.
 • E-mail: **Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.**
 • Telefon: 76 844 93 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach
 • Adres: Siedlce 29
  59-300 Lubin
 • E-mail: **Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.**
 • Telefon: 76 844 93 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dzień Głośnego Czytania

29 września uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji  „Dzień Głośnego Czytania". Dzień  ten został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki.

 Data 29 września nie jest przypadkowa, odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej - polskiej autorki wielu wspaniałych książek dla dzieci i młodzieży.

Szkolną akcję rozpoczęli uczniowie klasy 7a, którzy przez radiolę zachęcali kolegów i koleżanki do propagowania idei czytania książek. Przedstawili pozytywne aspekty i zalety czytania, takie jak to, że dzięki częstemu obcowaniu z dobrą książką rozwijamy wyobraźnię, język, pamięć, poznajemy nowe wyrazy, a także uczymy się myślenia, poprawiamy koncentrację i  poszerzamy wiedzę .

W końcu czytanie to też doskonały pomysł na spędzanie wolnego czasu. Akcję Głośnego Czytania  rozpoczął uczeń klasy 7a - Krzysztof Musiał - który zaprezentował wszystkim słuchaczom wiersz Tadeusza Kubiaka pt.: „Książka”. Następnie wszyscy uczniowie, przedszkolacy i zerówkowicze rozpoczęli wspólne świętowanie Dnia Głośnego Czytania w swoich grupach klasowych.

Najmłodszym czytali wychowawcy, a były to utwory o przeróżnej tematyce: „Opowiadaniao jesieni”, „Przygody Kubusia Puchatka”, „ Rozchmurzone opowiadania na dobry początek”, „ Kapelusz Pani Wrony” oraz „ Dzieci z Bullerbyn”. Uczniowie klas starszych czytali samodzielnie takie pozycje jak: „Harry Potter i Komnata Tajemnic”, „Akademia Pana Kleksa,”, „Quo Vadis”  oraz „Mały Książę”.

                                              Zachęcamy do regularnego czytania z dziećmi!

 

„Przez odpowiednią literaturę kształtuje się smak przyszłego czytelnika, a właśnie chęć korzystania z książek jest miarą powodzenia w nauce i w życiu dorosłym”.

                                                                                                                Jan Brzechwa

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach:

 4, 5 stycznia 2021 r.

25, 26, 27 maja 2021 r. /egzamin ósmoklasisty/

4 czerwca 2021 r.

Ww. dni są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła organizuje jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Ze względów organizacyjnych o uczestnictwie w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej wychowawcę klasy najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ww. dzień wolny.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września- to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. Nasze przedszkolaki świętowanie rozpoczęły w poniedziałek 21 września od nadmuchiwania kolorowych baloników, które przyczyniły się później do wspaniałej zabawy. Oczywiście nie mogło zabraknąć zabaw tanecznych, plastycznych, słodkiego poczęstunku oraz rozdania dyplomów i medali dla „Dzielnego Przedszkolaka”.

 

**Jesteś tutaj: **Home