Zajęcia malarskie w Miejskim Domu Kultury w Lubinie

Uczniowie klasy II oraz klasy III uczestniczyli  w warsztatach malarskich w Miejskim Domu Kultury w Lubinie. Wykonali niesamowite maski afrykańskie. Zajęcia były bardzo inspirujące. Uczniowie z zaangażowaniem podjęli się zadania, następnie z dumą prezentowali swoje prace.

 

Nasi uczniowie laureatami Gminnego Konkursu Wokalnego „ Świat Piosenki 2019 ” w Składowicach

11 października uzdolnieni wokalnie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie Wokalnym. Celem tego konkursu jest prezentacja umiejętności wokalnych oraz promowanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży. Swoje talenty muzyczne prezentowały dzieci i młodzież ze szkół gminnych oraz z Chocianowa i Polkowic. Jak podkreślało jury w składzie Jerzy Kuś i Lucyna Franczak, powołane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubinie poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy i ocena uczestników była szczególnie trudna, gdyż młodzi artyści prezentowali się doskonale zarówno w repertuarze dziecięcym jak i w nowościach z polskich list przebojów. Wszyscy wykonawcy otrzymali nagrody z rąk dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lubin, pani Magdaleny Dubińskiej.

Kategoria klasy I-III:

I m-ce zajęła : Alicja Ryniec, która zaśpiewała piosenki pt. „Świat to muzyka” oraz „Czekolady ah”,

II m-ce wyśpiewała : Julia Fijałkowska prezentująca „Laleczkę z saskiej porcelany” oraz „Motylem byłam”.

Wyróżnienie: Maja Pacholska za piosenki „Jestem, jaka jestem” i „Pełny luz kochana mamo”.

Kategoria klasy IV- VIII:

I m-ce zdobyła : Kinga Szumlańska, która zaśpiewała: „Cud w szafie” oraz „Tabliczkę muzyczkę”.

IIII m-ce zdobył : Oskar Kobus prezentujący piosenki z repertuaru Korteza: „Hej wy” oraz „Pierwsza”.

Wyróżnienie: duet Amelia Ryniec i Oskar Kobus w piosenkach: „Dumka na dwa serca” oraz „Zacznij od Bacha”.

Na stronie internetowej Ośrodka Kultury Gminy Lubin oraz na ich kanale na Youtube można obejrzeć występy uczestników.

Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym uczniom wspaniałych występów i zachęcamy do dalszej aktywności twórczej.

Życzymy także niegasnącego zapału oraz dalszych sukcesów muzycznych.

 

Zawody na strzelnicy

       Po raz pierwszy uczniowie szkół Gminy Lubin mogli wziąć udział w zawodach strzeleckich z karabinku, które odbyły się 11.10.2019 na strzelnicy LOK-u. Uczestnicy rywalizowali w konkurencji indywidualnej i zespołowej. Każdy z zawodników z odległości 10 metrów wykonał 18 strzałów do  tarczy. Szkołę reprezentowało czterech uczniów: Justyna Karczewska, Amelia Stankiewicz, Dawid Maciąg i Wiktor Szymański.

Pierwsze zawody na strzelnicy wywarły niezapomniane emocje, konkurs ukończyliśmy na IV miejscu.

 

Obiady za miesiąc listopad

Obiady za miesiąc listopad 2019 roku wynoszą 66,50 zł. Płatności proszę dokonywać do 31.10.2019 roku.

Muzeum Pana Tadeusza

3 października klasy 7 i 8 wraz z wychowawcami i nauczycielka języka polskiego odwiedziły Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

Uczniowie wzięli udział w dwóch niecodziennych lekcjach. Jedni "zobaczyli" Soplicowo...i usłyszeli opowieść o Polsce szlacheckiej. Odczytali fragmenty Pana Tadeusza, nakryli do staropolskiego stołu i zagrali w grę inspirowana dawnymi czasami. Druga grupa dowiedziała się, jak Mickiewicz "ukopił tysiąc wierszy", dlaczego nie uzyskał tytułu naukowego i skąd w "Panu Tadeuszu" tyle historii Polski. Podczas krótkich warsztatów kaligrafii  uczniowie mieli okazję podpisać się prawdziwym piórem! 

Wizyta Związku Sybiraków w naszej szkole

Niedawno, bo 17 września obchodziliśmy Światowy Dzień Sybiraka. Z tej okazji, w dniu 1 października 2019 r. uczniowie klas: VIa, VIb, VII i VIII uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielkami Związku Sybiraków w Lubinie. Prezes, Pani Antonina Buchta oraz Pani Władysława Szakiel opowiedziały nam o historii Związku Sybiraków oraz o latach swojego pobytu na Syberii – nieludzkiej ziemi. Syberia (Sybir), to kraina geograficzna w północnej Azji, wchodząca obecnie w skład Rosji, położona między Uralem na zachodzie, Oceanem Arktycznym na północy, działem wód zlewisk Oceanu Arktycznego i Spokojnego na wschodzie
oraz stepami Kazachstanu i Mongolii na południu. Dowiedzieliśmy się, że Związek Sybiraków powstał w 1928 r., a więc jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Związek skupiał początkowo ocalałych potomków Polaków zesłanych przez carat na Syberię po klęskach powstań narodowowyzwoleńczych, które wybuchały w latach 1830 i 1863. Honorowym członkiem Związku został wówczas Józef Piłsudski. Związek Sybiraków z przyczyn politycznych został reaktywowany po II wojnie światowej dopiero w 1988 r. Obecnie grupuje Polaków - byłych zesłańców wywiezionych przez służby Związku Radzieckiego
(ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) w okresie II wojny światowej na Syberię.
Nasi goście jako kilkuletnie dzieci wraz z rodzinami - ze swojej rodzinnej, polskiej wsi Kaczanówka pozostającej od 1939 r. pod okupacją radziecką (obecnie wieś w rejonie podwołoczyskim obwodu tarnopolskiego na Ukrainie) zostali zesłani w rejon Irkucka, tj. na odległość ponad 6.200 km. Jest to odległość porównywalna z odległością pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Zsyłkę wykonano drogą kolejową w straszliwych warunkach: w zamkniętych wagonach towarowych (drzwi otwierano dwa razy dziennie), bez zapasów żywności i wody, bez toalet! Najbardziej bezbronne – dzieci i osoby starsze - masowo umierały z wycieńczenia. Transport dotarł do miejsca przeznaczenia dopiero po kilku tygodniach (kilkudziesięciu dniach)! Polacy na Syberii znaleźli się w bardzo nieprzyjaznym klimacie: lato było bardzo krótkie, okres jesienno-zimowy trwał około 9 miesięcy, a temperatura wówczas spadała nawet do -50ºC (w takiej temperaturze ślina po splunięciu zamarza  w powietrzu). W takich warunkach, przy braku zaawansowanych narzędzi, dorosłych zmuszano do ciężkiej pracy, przykładowo przy wyrębie lasów - uzależniając dzienną rację żywności od wykonanej normy (np., kto wykonał pół normy, dostawał pół porcji). Dzieci były zmuszane do nauki w języku rosyjskim. Niewielu zesłańców przeżyło te nieludzkie warunki i traktowanie.
Po II wojnie światowej Polacy, którzy przeżyli tę katorgę, w wyniku międzynarodowych postanowień nie mogli wrócić do swoich domów – przewieziono ich głównie na teren Dolnego Śląska, m.in. do Siedlec i okolic. Ich rodzinne strony zostały przekazane ZSRR (po rozpadzie ZSRR w latach 1988-1991 – tereny te znalazły się w granicach Ukrainy).
Z zapartym tchem słuchaliśmy wstrząsających wspomnień naszych szacownych Gości. Były to lekcje żywej historii, które pozostaną w naszej pamięci.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 27.09.2019 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach w świetlicy szkolnej, która na ten czas została lokalem wyborczym, odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020.

Wybory poprzedziła kampania wyborcza do której zgłosiło się pięciu kandydatów. W dniu wyborów uczniowie zaprezentowali swoje programy wyborcze. Głosy oddało  96 osób. Po przeliczeniu głosów przez komisję wyborcza, ogłoszono wyniki. Przewodniczącym szkoły został Miłosz Abramczuk uczeń klasy 8, jego zastępcą Oskar Kobus również uczeń klasy 8 a sekretarzem uczennica klasy 4 Julia Curyło .

Już tego samego dnia Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniował dwa dokumenty:

Propozycję dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 oraz  program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.

Wydarzenie to zostało uwiecznione na zdjęciu. 

Życzymy  nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu owocnej pracy w roku szkolnym 2019/2020.

 

**Jesteś tutaj: **Home