Harmonogram zwrotu podręczników szkolnych i książek z biblioteki szkolnej

Książki oddajemy w holu przy wejściu do szkoły zachowując wszelkie procedury sanitarne za potwierdzeniem odbioru.

Wszystkie podręczniki należy włożyć do reklamówki i podpisać ją nazwiskiem i numerem klasy.

Nie oddajemy podręczników do religii ani ćwiczeń.

Do wypożyczonych książek typu literatura piękna, lektury i inne ze szkolnej biblioteki należy włożyć karteczkę z imieniem i nazwiskiem osoby, która ją zwraca.

W dniu 17.06.2020 podręczniki przyjmowane będą przed wejściem do budynku szkoły.

Rozumiemy, że nie wszyscy mogą przyjść w terminie wyznaczonym dla swojego oddziału, dlatego jeśli nie ma możliwości zwrotu podręczników w wyznaczonym terminie prosimy o pozostawienie podręczników w holu szkoły – w czasie jej pracy za potwierdzeniem odbioru.

08.06.2020 poniedziałek

Godz. 10.00-11.30 – klasa 4

Godz. 11.45- 13.00- klasa 5

10.06.2020- środa godz. 13.00 klasa 8

15.06.2020 poniedziałek

Godz. 10.00-11.30 -klasa 6 a

Godz. 11.45- 12.00- klasa 6 b

16.06.2020 wtorek

Godz. 12.15- 13.45- klasa 7

17.06. 2020- środa – przed wejściem do budynku szkoły

Godz. 9.00- 10.30 - klasa 1

Godz. 10.45- 12.00- klasa 2

Godz. 12.15- 13.45- klasa 3

Dodatkowy termin zwrotu książek i podręczników 22.06.2020 godz. 10.00- 13.00.

Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminu ósmoklasisty

SP.0131.12.2020

ZARZĄDZENIE Nr 12/2020

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA

W SIEDLCACH

 

z dnia 29 maja 2020 r.

 

 w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa podczas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminów zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

Wprowadza się do stosowania w Szkole Podstawowej im. im. H. Sienkiewicza w Siedlcach Procedury bezpieczeństwa podczas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, stanowiące Załącznik do niniejszego ​zarządzenia​.

 

 § 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Dyrektora

Procedura bezpieczeństwa podczas egzaminu ósmoklasisty

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Cała Polska Czyta Dzieciom

Drodzy uczniowie i rodzice. Trwa właśnie  Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem: „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”, po raz pierwszy zorganizowany w przestrzeni wirtualnej.
Gośćmi tegorocznego Tygodnia będą popularni autorzy i artyści, a także przyrodnicy, miłośnicy zwierząt i weterynarze. Nie zabraknie poczytanek, pogadanek i konkursów! Każdy dzień poświęcamy innemu zwierzęciu. Opowiemy zarówno o naszych ukochanych domowych pupilach, jak i o dzikich gatunkach: wilkach, żubrach i niedźwiedziach.

Biblioteka szkolna zachęca wszystkich do włączenia się do akcji.

Wydarzenia dzień po dniu opisane są na
stronie internetowej: calapolskaczytadzieciom.pl/xix-otcd 

"Lekcje z Temidą"

Uczniowie klasy 8 w dniu 27 maja uczestniczyli w „Lekcji z Temidą”, programie edukacyjnym, który ma na celu zainteresowanie młodzieży kwestiami prawnymi, a także zwiększenie ich świadomości prawnej. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, czym jest prawo, skąd czerpać wiedzę o prawie oraz gdzie szukać pomocy prawnej, w szczególności jak padnie się ofiarą przestępstwa. Młodzieży przybliżony został przebieg edukacji i kariery prawniczej, jak również ich podstawowe prawa i obowiązki jako konsumentów i obywateli. Zajęcia poprowadził Daniel Rejowski doświadczony prawnik, dzięki czemu uczniowie mieli szansę zadania pytań o interesujące ich kwestie związane z prawem i pracą prawników. Na zakończenie każdy sprawdził swoją wiedzę w krótkim teście z wiedzy o prawie. Program "Lekcje z Temidą" jest prowadzony pod auspicjami Funduszu Sprawiedliwości - państwowej instytucji, której zadaniem jest niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz szerzenie wiedzy prawnej wśród obywateli, w szczególności dzieci i młodzieży.

Dla naszych Mam

„Ona mi pierwsza pokazała księżyc

i pierwszy śnieg na świerkach,

i pierwszy deszcz.”
(K.I.Gałczyński)

 

Dzień 26 maja – Święto Matki – to jeden z najpiękniejszych dni w roku. Obchodzone jest na całym świecie jako wyraz szacunku dla wszystkich Matek.  Przypomina nam jak ważne są nasze Mamy, że każdej Mamie należy się moc uścisków, buziaków i milion bukietów kwiatów za jej bezwarunkową miłość.

My także postanowiliśmy w szczególny sposób uczcić to święto. Uczniowie naszej szkoły przygotowali piękne portrety swoich Mam oraz zapisali swe podziękowania i życzenia.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o Mamach.

https://view.genial.ly/5ec6574d9a5fac0d9c092768/interactive-image-interactive-image

Prezentację prac uczniów przygotowała uczennica Amelia Ryniec.

**Jesteś tutaj: **Home