Mistrzostwa Gminy Lubin w Piłce Koszykowej Dziewcząt

Dnia 06.12. 2018 w Szkole Podstawowej w Niemstowie, odbyły się Mistrzostwa Gminy Lubin w Piłce Koszykowej Dziewcząt. W zawodach wzięły udział reprezentacje czterech szkół, turniej rozgrywany buł systemem ,,każdy z każdym”.  Reprezentacja naszej szkoły składającą się z uczennic klasy VIII i dwóch uczennic z klasy VII po wspaniałej, zaciętej sportowej walce, zdobyła I miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Umiem pływać

Uczniowie klasy III,   od września o listopada, uczestniczyli w zajęciach nauki pływania w ramach realizacji  rządowego programu finansowanego przez Ministerstwo Sportu. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych instruktorów, którzy w ciekawy
i bezpieczny sposób zachęcali uczniów do zabawy w wodzie i nauki pływania.  Dzieci w przyjazny sposób oswoiły się z wodą, pokonały strach, nauczyły się podstawowych technik pływackich,  a zabawy i ćwiczenia w wodzie przyniosły im wiele radości
i  pozytywnych emocji. Na zakończenie zajęć wszystkie miały satysfakcję z oponowania trudnej umiejętności – samodzielnego pływania.

Szkolny konkurs Bożonarodzeniowy

Serdecznie zapraszamy całe rodziny do udziału w szkolnym konkursie bożonarodzeniowym.

Do 17 grudnia można oddawać prace w dwóch kategoriach:

  • ozdoba świąteczna
  • stroik świąteczny

Celem konkursu jest:

  • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci, młodzieży i dorosłych oraz tradycji  

kulturowej związanej z obrzędami okresu Świat Bożego Narodzenia;

  • popularyzacja twórczości utalentowanych rodzin uczniów SP Siedlce;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

19 grudnia zapraszamy wszystkich na kiermasz,
na którym prace uczniów można będzie podziwiać i nabyć.

Zebranie z rodzicami 19.12.2018r.

Dnia 19 grudnia 2018 roku o godzinie 16:30 w klasach 1-8 oraz o godzinie 16:00 w oddziałach przedszkolnych odbędzie się zebranie z rodzicami podczas którego będzie możliwość zakupu ozdób świątecznych na Kiermaszu Bożonarodzeniowym.

Serdecznie zapraszamy:-)

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siedlcach

29 listopada 2018 roku uczniowie klas II-III uczestniczyli  w warsztatach prowadzonych przez panią Marię Stróżyk na temat segregacji odpadów które można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w skrócie PSZOK. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę.

Od 1 stycznie 2019 roku PSZOK będzie w Siedlcach, do którego, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości mogą oddawać, selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:  tworzywa sztuczne, papier i tekturę,    szkło opakowaniowe, metal, opakowania wielomateriałowe,  przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,   meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, opony, odpady zielone,   odpady budowlane i rozbiórkowe, o ile stanowią odpady komunalne.

ANDRZEJKI W SZKOLE

Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się Adwentem. Uczniowie  Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach  w pełni wykorzystali tę sposobność. w dniu 29 listopada 2018 roku uczniowie klas I-III mieli zorganizowaną zabawę oraz przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek. W tym roku klasa II wróżyła przyszłość kolegom i koleżankom. Uczniowie klas VI-VIII świetnie bawili się przy dźwiękach muzycznych hitów na szkolnej dyskotece. Nie obyło się bez wróżb i przepowiedni z przymrużeniem oka, a  chłopcy i dziewczęta mogli poznać imię swojej przyszłej sympatii. Wieczorową porą przy świecach, wesołych tańcach i pysznych poczęstunkach klasowych wszyscy super spędzili  czas. Natomiast najmłodsi 30 listopada 2018 roku w tradycyjny sposób uczcili Andrzejki lejąc wosk, bądź biorąc udział w specjalnych zabawach andrzejkowych przygotowanych przez wychowawczynie. Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a przepowiedziana przyszłość zawsze może się spełnić. Tak naprawdę wszystko zależy od nas samych.

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

 w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

 W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”. 

 Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny

**Jesteś tutaj: **Home