Młodzież w czasie epidemii

Szanowni Państwo,

w dobie szalejącej pandemii musimy zdać sobie sprawę, że strach i obawy przed chorobą mogą bardzo negatywnie wpływać na nasze dzieci.

 Jak wynika z raportu: „Młodzież w czasie epidemii”, opracowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej na podstawie ogólnopolskiego sondażu _„Akcja Nawigacja – chroń siebie, wspieraj innych":

-Brak spotkań z rówieśnikami to największa uciążliwość w okresie epidemii. Wskazuje ją 78% badanych.

-Na drugim miejscu pod tym względem znajduje się  przeciążenie materiałem szkolnym (63%).

-73% dziewcząt i 58% chłopców dzieliło się z rodzicami tym, jak przeżywa obecną sytuację związaną z epidemią. Aż 68% spośród tych nastolatków, którzy mieli takie rozmowy z rodzicami, ma poczucie, że zostali naprawdę wysłuchani i zrozumiani.

-Przygnębienie epidemią nie zależy silnie od wieku, nie wpływa na nie istotnie również sytuacja materialna rodziny.

-Wśród przygnębionych epidemią jest znacząco więcej jedynaków (26%), niż wśród radzących sobie psychicznie z epidemią (18%).

-U osób bardzo przygnębionych epidemią wyraźnie zwiększyła się częstość takich uczuć jak: osamotnienie (81%), nerwowość i poirytowanie (82%), smutek (82%), uczucie braku energii (75%). Częściej czują się też pełni obaw (64%).

-W grupie osób nieprzygnębionych jest to odpowiednio 42%, 50%, 32%, 52% i 41%.

-Analizy pokazują, że młodym ludziom łatwiej przeżyć epidemię, kiedy otoczeni są rodziną i znajomymi, którzy są gotowi ich wysłuchać. 

-Zebrane dane pokazują istotny związek pomiędzy obecną kondycją psychiczną młodych, a praktykami religijnymi przed epidemią.

Międzynarodowy Dzień Książki

2 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki. Z tej okazji biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na zrobienie własnoręcznie książeczki. Mogła to być własna wymyślona opowieść lub też historia dobrze wszystkim znana. Poniżej przedstawiamy Wam pracę, którą wykonał z tej okazji nasz uczeń Szymon Kołodziejczyk z klasy 3. Gratulujemy wyobraźni!

Aby obejrzeć całą pracę kliknij tutaj .

Jak pomóc dziecku w stresie związanym z pandemią?

Zapraszamy do zapoznania  się z informacjami na temat: "Jak pomóc dziecku w stresie związanym z pandemią?". Informacje dostępne w zakładce pedagog.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w okresie pandemii koronawirusa

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

Ze względu na wyjątkowe okoliczności epidemiologiczne w dalszym ciągu zapraszamy do kontaktu z pedagogami poprzez dziennik elektroniczny (prosimy o krótką informację i w razie potrzeby, podanie numeru telefonu, pedagog oddzwoni).  Można również korzystać ze wsparcia specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie lub z ogólnopolskich telefonów zaufania.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie: Tel. 768497273

Psycholog:  p. Dorota Hochman - Gocha: **Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.**

Poniedziałek: 8.00 – 12.00, Wtorek: 12.00 – 15.00 oraz konsultacje 15.00 – 17.00, Środa: 8.00 – 11.00, Czwartek. 8.00 – 12.00, Piątek: 8.00 – 12.00

Pedagog: p. Barbara Szymańska:  **Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.**

Pon. 13.00 – 17.00, Wtorek – piątek: 8.00 – 12.00

Ogólnopolskie telefony zaufania:

Dla dzieci:

11611 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”

Internetowy Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”  

  **Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.**

800 12 12 12 -  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

Dla dorosłych:

 800 12 00 02 –  Całodobowy telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy

 801 889 880 - Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich 

 800 120 148 - Anonimowa policyjna linia specjalna

 22 654 40 41 - Antydepresyjny telefon zaufania 

 800 70 2222 –  w przypadku kryzysu psychicznego lub zauważenia go u bliskiej osoby, można przez całą dobę zadzwonić na bezpłatny telefon do Centrum Wsparcia prowadzonego przez Fundację ITAKA. Pod tym numerem przez całą dobę dyżurują specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy.

800 080 222 – telefon dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli, Fundacji ITAKA zaprasza do kontaktu przez całą dobę. Mogą z niego skorzystać także rodzice, opiekunowie lub pedagodzy, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak pomóc dziecku.

 +48 534 860 320 – telefon „wsparciowy” Edukatorów Fundacji eFkropka – osób z doświadczeniem kryzysów psychicznych, które przepracowały swój kryzys i po odpowiednich szkoleniach, świadczą wsparcie na rzecz osób w kryzysach i ich bliskich. W razie potrzeby Edukator przekaże kontakt do psychologa. Telefon czynny w poniedziałki, wtorki oraz czwartki w godzinach 14.00- 16.00. Można też napisać: **Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.**

800 100 102 – specjalna, całodobowa i bezpłatna infolinia ze wsparciem psychologicznym dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem SARS-CoV-2. Specjalistyczna pomoc udzielana jest przez psychologów wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej.

222 990 431 –  Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego uruchomiło telefon pod którym dyżurują psycholodzy od poniedziałku do piątku w godz. 8-20. Linia dedykowana jest osobom zmagającym się z problemami natury psychicznej i trudnościami psychologicznymi związanymi z aktualną sytuacją epidemiologiczną i jej następstwami.

116 123 – telefon dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny od poniedziałku do piątku od godz. 14.00-22.00

Wykaz środowiskowych centrów zdrowia psychicznego z danymi teleadresowymi znajdziecie Państwo pod adresem: https://sczp.med.pl/placowki.

 Ponadto warto wiedzieć, że:

- poradnie zdrowia psychicznego, nawet jeśli ograniczają możliwość wizyty, mogą świadczyć pomoc zdalnie.

- szpitale psychiatryczne nie zawiesiły swojej działalności; W trudnej zdrowotnie sytuacji – głęboka depresja, myśli samobójcze, atak psychozy, można zgłosić się na izbę przyjęć 
do najbliższego szpitala.

Pamiętajmy!

W Punktach Zgłoszeniowo Koordynacyjnych dyżurują psychologowie, psychoterapeuci, pielęgniarki i lekarze psychiatrzy. Zaproponują pomoc dostosowaną do problemu, z jakim się telefonuje.

Wykaz Centrów Zdrowia Psychicznego wraz z danymi kontaktowymi znajdziecie Państwo na stronie: www.czp.org.pl, mapa wraz z danymi teleadresowymi znajduje się pod adresem:https://czp.org.pl/index.php/o-czp/.

8 -15 V 2020 Tydzień Bibliotek - Ogólnopolska Akcja Czytelnicza

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokonało wyboru hasła promującego XVII edycję ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek, który będzie realizowany przez biblioteki w całej Polsce w dniach 8-15 maja 2020 r. Hasło brzmi: "Zasmakuj w bibliotece". W całej Polsce z tej okazji organizowane będą przeróżne inicjatywy. Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w zabawie „Ubierz się w książkę” – czyli sleeveface .„Sleeveface”, czyli zdjęcie z okładką książki lub ubierz się w książkę, to zdjęcia przedstawiające osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. W sleeveface potrzebna jest jedynie wyobraźnia i aparat. Dobra zabawa gwarantowana! Może identyfikujesz się z jakimś bohaterem, masz ulubioną książkę z postacią na jej okładce.

Ubierz się w książkę, zrób zdjęcie, podpisz się i wyślij na adres **Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.** , na zdjęcia czekam do dnia 17 maja.

Przykłady fotografii można znaleźć:

https://www.google.com/search?q=sleeveface+dzieci&tbm=isch&client=firefox-b-d&hl=pl&ved=2ahUKEwjAto-gtfroAhWRq6QKHTrFC9AQrNwCKAB6BAgBEDU&biw=1519&bih=750

Zarządzenie Dyrektora

SP.0131.9.2020

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA

W SIEDLCACH

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych
 oraz w punktach przedszkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Siedlcach oraz w Punkcie Przedszkolnym w Składowicach i  Punkcie Przedszkolnym w Księginicach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania
w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Siedlcach
oraz Punkcie Przedszkolnym w Składowicach i Punkcie Przedszkolnym w Księginicach
są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz przy wejściu głównym
do budynku Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach, a także  na drzwiach
w Punkcie  Przedszkolnym  w Składowicach i w Punkcie  Przedszkolnym w Księginicach.        

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Jesteś tutaj: **Home