Wizyta Związku Sybiraków w naszej szkole

Niedawno, bo 17 września obchodziliśmy Światowy Dzień Sybiraka. Z tej okazji, w dniu 1 października 2019 r. uczniowie klas: VIa, VIb, VII i VIII uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielkami Związku Sybiraków w Lubinie. Prezes, Pani Antonina Buchta oraz Pani Władysława Szakiel opowiedziały nam o historii Związku Sybiraków oraz o latach swojego pobytu na Syberii – nieludzkiej ziemi. Syberia (Sybir), to kraina geograficzna w północnej Azji, wchodząca obecnie w skład Rosji, położona między Uralem na zachodzie, Oceanem Arktycznym na północy, działem wód zlewisk Oceanu Arktycznego i Spokojnego na wschodzie
oraz stepami Kazachstanu i Mongolii na południu. Dowiedzieliśmy się, że Związek Sybiraków powstał w 1928 r., a więc jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Związek skupiał początkowo ocalałych potomków Polaków zesłanych przez carat na Syberię po klęskach powstań narodowowyzwoleńczych, które wybuchały w latach 1830 i 1863. Honorowym członkiem Związku został wówczas Józef Piłsudski. Związek Sybiraków z przyczyn politycznych został reaktywowany po II wojnie światowej dopiero w 1988 r. Obecnie grupuje Polaków - byłych zesłańców wywiezionych przez służby Związku Radzieckiego
(ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) w okresie II wojny światowej na Syberię.
Nasi goście jako kilkuletnie dzieci wraz z rodzinami - ze swojej rodzinnej, polskiej wsi Kaczanówka pozostającej od 1939 r. pod okupacją radziecką (obecnie wieś w rejonie podwołoczyskim obwodu tarnopolskiego na Ukrainie) zostali zesłani w rejon Irkucka, tj. na odległość ponad 6.200 km. Jest to odległość porównywalna z odległością pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Zsyłkę wykonano drogą kolejową w straszliwych warunkach: w zamkniętych wagonach towarowych (drzwi otwierano dwa razy dziennie), bez zapasów żywności i wody, bez toalet! Najbardziej bezbronne – dzieci i osoby starsze - masowo umierały z wycieńczenia. Transport dotarł do miejsca przeznaczenia dopiero po kilku tygodniach (kilkudziesięciu dniach)! Polacy na Syberii znaleźli się w bardzo nieprzyjaznym klimacie: lato było bardzo krótkie, okres jesienno-zimowy trwał około 9 miesięcy, a temperatura wówczas spadała nawet do -50ºC (w takiej temperaturze ślina po splunięciu zamarza  w powietrzu). W takich warunkach, przy braku zaawansowanych narzędzi, dorosłych zmuszano do ciężkiej pracy, przykładowo przy wyrębie lasów - uzależniając dzienną rację żywności od wykonanej normy (np., kto wykonał pół normy, dostawał pół porcji). Dzieci były zmuszane do nauki w języku rosyjskim. Niewielu zesłańców przeżyło te nieludzkie warunki i traktowanie.
Po II wojnie światowej Polacy, którzy przeżyli tę katorgę, w wyniku międzynarodowych postanowień nie mogli wrócić do swoich domów – przewieziono ich głównie na teren Dolnego Śląska, m.in. do Siedlec i okolic. Ich rodzinne strony zostały przekazane ZSRR (po rozpadzie ZSRR w latach 1988-1991 – tereny te znalazły się w granicach Ukrainy).
Z zapartym tchem słuchaliśmy wstrząsających wspomnień naszych szacownych Gości. Były to lekcje żywej historii, które pozostaną w naszej pamięci.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 27.09.2019 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach w świetlicy szkolnej, która na ten czas została lokalem wyborczym, odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020.

Wybory poprzedziła kampania wyborcza do której zgłosiło się pięciu kandydatów. W dniu wyborów uczniowie zaprezentowali swoje programy wyborcze. Głosy oddało  96 osób. Po przeliczeniu głosów przez komisję wyborcza, ogłoszono wyniki. Przewodniczącym szkoły został Miłosz Abramczuk uczeń klasy 8, jego zastępcą Oskar Kobus również uczeń klasy 8 a sekretarzem uczennica klasy 4 Julia Curyło .

Już tego samego dnia Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniował dwa dokumenty:

Propozycję dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 oraz  program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.

Wydarzenie to zostało uwiecznione na zdjęciu. 

Życzymy  nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu owocnej pracy w roku szkolnym 2019/2020.

 

Biegi przełajowe

Dnia 23.09.2019 uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy w tym roku szkolny wzięli udział w zawodach sportowych, były to biegi przełajowe zorganizowane prze LZS. Biegi odbywały się w  Ciechowie koło Środy Śląskiej. Reprezentacja szkoły wystawiła 24 zawodników w rożnych kategoriach wiekowych.  Maya  Mierzwiak uczennica klasy V zajęła I miejsce i otrzymała dyplom i pamiątkowy medal, uczeń klasy 4 Krystian Ród IV, Kowal Maria uczennica klasy 8 miejsce  IX.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom udanego startu i woli walki sportowej oraz życzymy dalszych sukcesów sportowych.

 

„My nie gryziemy”

Przed nasza szkołą  zaparkowała na dwa  dni ogromna ciężarówka z salką edukacyjną wewnątrz. Uczniowie zaproszeni zostali na spotkanie i rozmowy o profilaktyce pogryzień i ataków przez psy.  Warsztaty prowadzone były  przez  dogoterapeutów z Fundacji Ewy Naworol. Dla uczniów zorganizowano  zajęcia z zakresu profilaktyki pogryzień przez psy, prawidłowej i bezpiecznej komunikacji z psem, prawidłowego żywienia psów, zachowania w przypadku ataku oraz obowiązków opiekuna psa, pierwszej pomocy dla zwierząt. Uczestnicy poznali także psi język wyrażany poprzez mowę ciała. Omawiane były przejawy nieprawidłowego zachowania mogącego prowadzić do ugryzienia czy ataku przez psy. Na koniec zajęć uczniowie otrzymywali upominki.

Fundacja Ewy Naworol założona w 2013 roku zajmuje się profilaktyką pogryzień przez psy wśród dzieci oraz kompleksową edukacją osób dorosłych w zakresie odpowiedzialnej opieki nad psami, ich behawiorystyki oraz żywienia. Każdego roku fundacja organizuje ogólnopolską akcję edukacyjną ''My nie gryziemy'' ucząc najmłodszych zasad bezpieczeństwa w obcowaniu ze zwierzętami oraz mowy ich ciała.

"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

23 września wszyscy uczniowie naszej szkoły, wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czyste środowisko.  Kolejny już raz aktywnie włączyliśmy się do Akcji Sprzątania Świata. Jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Promowanie czystego otoczenia, prawidłowego gospodarowania odpadami oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko to cel naszych działań.  

Dziękujemy uczniom za ich ogromne zaangażowanie w tę akcję!

Narodowe Czytanie 2019 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach

Szkoła Podstawowa w Siedlcach aktywnie włączyła się do Ogólnopolskiej Akcji Narodowe Czytanie organizowanej pod patronatem Prezydenta RP od 2012 roku.

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania nowele polskie. Akcja odbyła się w dniu 6 września o godz. 11.45 w sali świetlicy szkolnej i zgromadziła całą społeczność uczniowską. Do wspólnego czytania wybraliśmy nowelę naszego wybitnego pisarza, patrona szkoły Henryka Sienkiewicza pt. „Sachem”. Utwór naszego wybitnego noblisty z dużym zaangażowaniem czytali: dyrektor szkoły Pani Mariola Karwan oraz uczniowie klasy ósmej - Amelia, Aleksandra, Zosia, Miłosz i Oskar.

Mimo trudnej w odbiorze dla tak młodego czytelnika lektury nasi uczniowie prezentowali wzorową postawę, uważnie wsłuchując się w treść noweli.

Witamy nowy rok szkolny

2 września br. odbyło się rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Przed uroczystością w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła uczniowie wraz z rodzicami, a także nauczyciele, Dyrekcja oraz przedstawiciele władz gminy modlili się o Boże błogosławieństwo na kolejny rok nauki. Mszy odprawionej w tej intencji przewodniczył ksiądz proboszcz Tadeusz Żurek. Następnie, zgodnie z tradycją szkoły oraz aby szczególnie upamiętnić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych zapaliliśmy symboliczne znicze. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej. Uczniów, powracających po dwumiesięcznej przerwie do szkolnych ław, powitała nowa Dyrektor placówki - Mariola Karwan. Następnie odbyła się oficjalna prezentacja wszystkie klas, a także  nowych pracowników szkoły. Pani Dyrektor życzyła uczniom, aby zdobywanie wiedzy było przyjemnością i służyło rozwojowi własnych zainteresowań. Wyraziła również nadzieję, że dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły rok ten będzie obfitował w sukcesy oraz dawał szczególną satysfakcję. 

**Jesteś tutaj: **Home