Wyprawka szkolna

Oddział "0"

Piórnik:

- 2 ołówki - najlepiej trójkątne lub z nakładką,

- gumka,

- temperówka

- nożyczki,

- klej w sztyfcie x2,

- kredki ołówkowe - najlepiej trójkątne lub okrągłe grube,

Ponadto:

- kredki "bambino",

- teczka A4 na gumkę x2,

- blok biały A4 i A3 - najlepiej techniczny,

- blok / papier kolorowy A4,

- farby plakatowe, kubek, pędzelki,

- plastelina x2,

- ryza papieru ksero,

Opakowanie:

- chusteczek higienicznych(kartonik),

- chusteczek nawilżonych.

Buty zmienne i strój gimnastyczny (biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki, worek gimnastyczny).

 

Klasa I

•          chusteczki w pudełku

•          chusteczki nawilżone

•          ręcznik papierowy

•          ryza papieru

•          blok rysunkowy

•          papier kolorowy (wycinanki)

•          plastelina

•          teczki wiązane (2 szt.)

•          zeszyt w 3 linie, zeszyt w kratkę

•          patyczki

•          strój na w-f (spodenki gimnastyczne, biała bluzka)

 

w piórniku:

-          kredki ołówkowe

-          2 ołówki

-          mazaki

-          temperówka z pojemnikiem

-          klej w sztyfcie

-          nożyczki

-          kolorowe karteczki (zakładki indeksujące)

 

Klasa II


Piórnik:
pióro, 2 ołówki, gumka, temperówka, nożyczki, klej w sztyfcie,
kolorowe długopisy/cienkopisy, linijka, kredki ołówkowe

 

- teczka A4 na gumkę
- 1 ryza papieru

-blok biały A4 i A3 techniczny
-2 bloki/papier kolorowy
-plastelina

-pastele

Zeszyty:
-3 zeszyty w trzy linie16- kartkowe
-3 zeszyty w kratkę 16- kartkowe

 Opakowanie:

-chusteczek higienicznych (karton),

-chusteczek nawilżonych.

Proszę wszystkie rzeczy podpisać.

Strój gimnastyczny: biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki, dres na chłodne dni, obuwie sportowe na białej gumowej podeszwie, skarpetki, worek gimnastyczny.

 

Klasa  III

 

1. Materiały i przybory szkolne:

• Blok techniczny biały – 1 szt.

• Blok techniczny kolorowy – 1 szt.

• Zeszyty papierów kolorowych- 2 szt.

• Ryza papieru ksero – 1 szt.

• Farby plakatowe i 3 pędzle (gruby, średni, cienki)

• Pastele

• Plastelina

• Opakowanie chusteczek higienicznych (karton)

• Teczka papierowa –2 szt.

• Zeszyty 16 lub 32 kartkowe w trzy linie – 3 szt.

• Zeszyty 16 lub 32 kartkowe w kratkę – 3 szt.

• Zeszyt A4 w kratkę do języka angielskiego  

 

Zeszyty będą potrzebne do edukacji polonistycznej i matematycznej, j. angielskiego, religii oraz brudnopis.

 

 WSZYSTKIE MATERIAŁY I ZESZYTY NALEŻY PODPISAĆ

 

2. Piórnik

W wyposażeniu piórnika powinno się znaleźć:

• Ołówek – 2 szt.

• Długopis/Pióro

• Gumka

• Temperówka

• Linijka

• Nożyczki

• Klej w sztyfcie

• Kredki ołówkowe w kilku podstawowych kolorach

 

3. Strój gimnastyczny

• strój gimnastyczny w podpisanym worku: biała koszulka, krótkie, ciemne spodenki, skarpetki, obuwie na jasnej, gumowej podeszwie.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

W dniu 31 lipca 2020 roku w godzinach 8:30 - 18:00 w sekretariacie szkoły można odebrać wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - 26 czerwca

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Siedlcach odbędzie się 26 czerwca:

  • godzina 9.00 – klasa VIII (boisko szkolne, bez udziału rodziców) 
  • pomiędzy godziną 10.00 a 12.00 (przed wejściem do budynku szkoły)

 – klasy I-VII - indywidualny odbiór świadectw przez uczniów lub ich rodziców od wychowawców klas

- indywidualny odbiór dyplomów przedszkolaka przez rodziców dzieci przedszkolnych

 

Harmonogram zwrotu podręczników szkolnych i książek z biblioteki szkolnej

Książki oddajemy w holu przy wejściu do szkoły zachowując wszelkie procedury sanitarne za potwierdzeniem odbioru.

Wszystkie podręczniki należy włożyć do reklamówki i podpisać ją nazwiskiem i numerem klasy.

Nie oddajemy podręczników do religii ani ćwiczeń.

Do wypożyczonych książek typu literatura piękna, lektury i inne ze szkolnej biblioteki należy włożyć karteczkę z imieniem i nazwiskiem osoby, która ją zwraca.

W dniu 17.06.2020 podręczniki przyjmowane będą przed wejściem do budynku szkoły.

Rozumiemy, że nie wszyscy mogą przyjść w terminie wyznaczonym dla swojego oddziału, dlatego jeśli nie ma możliwości zwrotu podręczników w wyznaczonym terminie prosimy o pozostawienie podręczników w holu szkoły – w czasie jej pracy za potwierdzeniem odbioru.

08.06.2020 poniedziałek

Godz. 10.00-11.30 – klasa 4

Godz. 11.45- 13.00- klasa 5

10.06.2020- środa godz. 13.00 klasa 8

15.06.2020 poniedziałek

Godz. 10.00-11.30 -klasa 6 a

Godz. 11.45- 12.00- klasa 6 b

16.06.2020 wtorek

Godz. 12.15- 13.45- klasa 7

17.06. 2020- środa – przed wejściem do budynku szkoły

Godz. 9.00- 10.30 - klasa 1

Godz. 10.45- 12.00- klasa 2

Godz. 12.15- 13.45- klasa 3

Dodatkowy termin zwrotu książek i podręczników 22.06.2020 godz. 10.00- 13.00.

Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminu ósmoklasisty

SP.0131.12.2020

ZARZĄDZENIE Nr 12/2020

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA

W SIEDLCACH

 

z dnia 29 maja 2020 r.

 

 w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa podczas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminów zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

Wprowadza się do stosowania w Szkole Podstawowej im. im. H. Sienkiewicza w Siedlcach Procedury bezpieczeństwa podczas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, stanowiące Załącznik do niniejszego ​zarządzenia​.

 

 § 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Dyrektora

Procedura bezpieczeństwa podczas egzaminu ósmoklasisty

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

**Jesteś tutaj: **Home