Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów


Wychowanie przedszkolne

Klasa 1

Wymagania edukacyjne

Wychowanie muzyczne

Przedmiotowe zasady oceniania

Klasa 2

Wymagania edukacyjne

Wychowanie muzyczne

Przedmiotowe zasady oceniania

Klasa 3 

Wymagania edukacyjne

Wychowanie muzyczne

Przedmiotowe zasady oceniania

Klasa 4

Język polski klasa 4

Matematyka klasa 4

Historia klasa 4

Przyroda klasa 4

Język angielski klasa 4

Technika klasa 4

Plastyka klasa 4

Muzyka klasa 4

Informatyka klasa 4

Wychowanie fizyczne klasa 4

Religia klasa 4

Klasa 5

Język polski klasa 5

Matematyka klasa 5

Historia klasa 5

Biologia klasa 5

Geografia klasa 5

Język angielski klasa 5

Technika klasa 5

Informatyka klasa 5

Muzyka klasa 5

Plastyka klasa 5

Wychowanie fizyczne klasa 5

Religia klasa 5

Klasa 6

Język polski klasa 6

Matematyka klasa 6

Historia klasa 6

Biologia klasa 6

Geografia klasa 6

Język angielski klasa 6

Technika klasa 6

Plastyka klasa 6

Muzyka klasa 6

Informatyka klasa 6

Wychowanie fizyczne klasa 6

Religia klasa 6

Klasa 7

Język polski klasa 7

Matematyka klasa 7

Historia klasa 7

Biologia klasa 7

Chemia klasa 7

Geografia klasa 7

Język angielski klasa 7

Język niemiecki klasa 7

Fizyka klasa 7

Plastyka klasa 7

Muzyka klasa 7

Informatyka klasa 7

Wychowanie fizyczne klasa 7

Religia klasa 7

Klasa 8

Język polski klasa 8

Matematyka klasa 8

Historia klasa 8

Biologia klasa 8

Chemia klasa 8

Geografia klasa 8

Język angielski klasa 8

Język niemiecki klasa 8

Fizyka klasa 8

Wiedza o społeczeństwie klasa 8

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

Informatyka klasa 8

Wychowanie fizyczne klasa 8

Religia klasa 8

 

Przedmiotowe zasady oceniania:

Język polski klasy 5 i 7a

Język polski klasy 4, 6, 7b i 8

Matematyka

Historia

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Przyroda

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wiedza o społeczeństwie

Technika

Plastyka

Muzyka

Informatyka

Język angielski

Język niemiecki

**Jesteś tutaj: **Home Wymagania edukacyjne