Terminy

Termin składania deklaracji - do 31 stycznia 2020 r.

Przyjmowanie wniosków od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do oddziału lub punktu odbywać się będzie w terminie od 10 lutego do 28 lutego 2020 r.  Składanie wniosków kandydatów spoza Gminy Lubin odbywać się będzie w postępowaniu uzupełniającym tj. od 04 maja do 05 czerwca 2020 r. Deklaracje i wnioski przyjmuje sekretarz szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu 76 844 93 01.

Uwaga ważne! Dodatkowo należy złożyć oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka -termin do 18 marca 2020 r.