Terminy

Termin składania deklaracji - do 4 lutego 2019 r.
Przyjmowanie wniosków od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do oddziału lub punktu odbywać się będzie w terminie od 12 lutego do 18 lutego 2019 r.
Składanie wniosków kandydatów spoza Gminy Lubin odbywać się będzie w postępowaniu uzupełniającym tj. od 06 maja do 07 czerwca 2019 r. Deklaracje i wnioski przyjmuje sekretarz szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu 76 844 93 01.
Uwaga ważne! Dodatkowo należy złożyć oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka -termin do 27 lutego 2019 r.