Terminy

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

 

(zgodnie z Zarządzeniem Nr 1016/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 14.01.2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 1029/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2021/2022)

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające

Terminy

Czynności

do 28 lutego 2021r.

Składanie deklaracji kontynuacji

od 9 marca do 19 marca 2021r.

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

do 26 marca 2021r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz podanie
do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 2 kwietnia 2021r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 9 kwietnia 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)

od 6 maja do 4 czerwca 2021r.

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

do 14 czerwca 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 18 czerwca 2021r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 22 czerwca 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

 

W przypadku, kiedy dany termin wypada lub upływa w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.