Kryteria

Rekrutacja do oddziałów i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice!

Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2019/2020. Rodzice dzieci już uczęszczających do naszych oddziałów i punktów, którzy w roku szkolnym 2019/20 chcą dalej kontynuować u nas wychowanie przedszkolne swoich dzieci proszeni są o wypełnienie deklaracji o kontynuacji. Druki można pobrać ze strony www szkoły, w sekretariacie lub u wychowawców.

Termin składania deklaracji - do 4 lutego 2019 r.
Przyjmowanie wniosków od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do oddziału lub punktu odbywać się będzie w terminie od 12 lutego do 18 lutego 2019 r.
Składanie wniosków kandydatów spoza Gminy Lubin odbywać się będzie w postępowaniu uzupełniającym tj. od 06 maja do 07 czerwca 2019 r. Deklaracje i wnioski przyjmuje sekretarz szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu 76 844 93 01.
Uwaga ważne! Dodatkowo należy złożyć oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka -termin do 27 lutego 2019 r.

Uchwała nr XLVII/307/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 23 marca 2017r. - zawiera kryteria punktowe

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania

Oświadczenie woli oddział przedszkolny

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki

Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o wsparciu rodziny

Oświadczenie o zamieszkiwaniu i wspieraniu w opiece

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zatrudnieniu

Rezygnacja z przyjęcia do oddziału przedszkolnego

**Jesteś tutaj: **Home Oddziały i punkty przedszkolne Zasady i kryteria