Terminy rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

(zgodnie z Zarządzeniem Nr 1016/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 14.01.2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 1029/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2021/2022)

 

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające

Terminy

Czynności

do 26 lutego 2021r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

do 3 marca 2021r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz podanie
do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 8 marca 2021r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 11 marca 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające

od 4 maja do 20 sierpnia 2021r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 24 sierpnia 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 27 sierpnia 2021r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 31 sierpnia 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     

 

W przypadku, kiedy dany termin wypada lub upływa w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.

**Jesteś tutaj: **Home Kl. I szkoły podstawowej Terminy rekrutacji