Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

mgr Krystyna Szarowska

Nauczyciele

nauczyciel geografii, katecheta

mgr Dorota Witold

Nauczyciel matematyki

mgr Kinga Asmus - Kożuszek

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Magdalena Pisulska

Nauczyciel muzyki

mgr Beata Oczyńska - Stettler

Nauczyciel plastyki

mgr Anna Cieleń

Nauczyciel języka polskiego

mgr Anna Kraszewska

mgr Monika Kowalczyk

Nauczyciel historii 

mgr Mariusz Duży

Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Renata Stankiewicz

Nauczyciel biologii i chemii 

mgr Agnieszka Czerwińska - Rożałow

Nauczyciel fizyki

mgr Grzegorz Pruban

Nauczyciel języka niemieckiego

mgr Anna Horbińska

Nauczyciel techniki i EDB

mgr Bożena Gaweł

Nauczyciel przyrody

mgr Agnieszka Kocaba

Nauczyciel WOS

mgr Joanna Mierka

Nauczyciel informatyka

mgr Anna Rogalska

Nauczyciel WDŻ

mgr Barbara Szkudlarek

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

mgr Barbara Szkudlarek

mgr Anna Cieleń

mgr Anna Rogalska


Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

mgr Anna Łada

mgr Katarzyna Pacholska

 

Nauczyciele wspomagający:

mgr Karolina Nowak

mgr Joanna Moskal

 

Pedagog szkolny i logopeda

mgr Klaudia Burchard

**Jesteś tutaj: **Home Kadra pedagogiczna