Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

mgr Mariola Karwan

Nauczyciele

nauczyciel geografii, katecheta

mgr Dorota Witold

Nauczyciel matematyki

mgr Kinga Asmus - Kożuszek

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Magdalena Krzyżnowska

Nauczyciel muzyki

mgr Beata Oczyńska - Stettler

Nauczyciel plastyki

mgr Anna Cieleń

Nauczyciel języka polskiego

mgr Patrycja Przychocka

mgr Magdalena Łagun

Nauczyciel historii 

mgr Magdalena Łagun

Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Renata Stankiewicz

Nauczyciel biologii i chemii 

mgr Agnieszka Czerwińska - Rożałow

Nauczyciel fizyki

mgr Grzegorz Pruban

Nauczyciel języka niemieckiego

mgr Karolina Mucha

Nauczyciel techniki i EDB

mgr Bożena Gaweł

Nauczyciel przyrody

mgr Joanna Moskal

Nauczyciel WOS

mgr Patrycja Przychocka

Nauczyciel informatyki

mgr Anna Rogalska

Nauczyciel WDŻ

mgr Barbara Szkudlarek

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

mgr Barbara Szkudlarek

mgr Katarzyna Dziedzic

mgr Anna Rogalska


Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

mgr Anna Cieleń

mgr Joanna Jurkowska

mgr Anna Łada

mgr Izabela Judzińska

 

 

Nauczyciele wspomagający:

mgr Joanna Moskal

 

 

Pedagog szkolny i logopeda

mgr Olga Stępień

**Jesteś tutaj: **Home Kadra pedagogiczna