Lata 1946-1981


Rodowód naszej szkoły sięga 1946 roku. Wtedy to właśnie rozpoczęli tu naukę pierwsi uczniowie, a było ich sporo. Większość z nich, spóźniona z obowiązkiem szkolnym o kilka lat. Niełatwe to były czasy, bolesna pamięć lat wojny, trudna adaptacja do życia na Ziemiach Odzyskanych, brak wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, ubogie zaplecze. Ale głód wiedzy i potrzeba edukacji pokonały wszystkie przeszkody.

W 1946 roku rozpoczęła funkcjonowanie siedmioklasowa, Publiczna Szkoła Powszechna im. Św. Jana Kaniego w Siedlcu w powiecie Lubin Legnicki w gminie Kniaźnice. Nazwa taka przewija się w dokumentacji przez pierwsze dwa lata. Potem pozostaje już Publiczna Szkoła Powszechna w Siedlcu w gminie Księginice. Pierwsi absolwenci pełnej siedmioklasowej szkoły podstawowej ukończyli edukację w roku szkolnym 1950-51.

Do obwodu szkoły należały miejscowości: Siedlce, Dąbrowa Górna i Czerniec. W Czerńcu w latach 1950-67 funkcjonowała szkoła niższej organizacji, jako filia tutejszej placówki, najczęściej do klasy czwartej, choć przez kilka lat, nawet klasy piątej. Liczebność uczniów w siedleckiej szkole w poszczególnych latach kształtowała się w przedziale od 80 do 132 uczniów.

W roku 1965-66 kształcenie w szkole podstawowej zostało rozszerzone do 8 klas. Pierwsza klasa ósma opuściła mury szkoły w roku 1966-67. Tak toczyło się szkolne życie przez kolejne lata, aż do roku 1973-74, kiedy to ostatnia ósma klasa zamknęła historię pełnej szkoły podstawowej w Siedlcach. Przez 6 kolejnych lat pozostała tu jeszcze czteroklasowa filia szkoły zbiorczej w Lubinie.

W tych latach wielu ludzi tworzyło historię szkoły, ale najważniejszą rolę odgrywali zawsze ci, którzy kierowali jej działalnością, czyli kierownicy, nauczyciele i pracownicy szkoły. Pierwszymi kierownikami byli Anna Stępień, Aniela Bojko, Leon Boczkowski, Tekla Hrankowska, Wacław Chabucki oraz Danuta Nożewska. Wśród nauczycieli możemy wymienić m.in. Marię Śliwińską, Krystynę Garczyńską, Teresę Próbę, Jadwigę i Ryszarda Zapiórów, Bronisława Pielecha, Józefę Sikorską, Krystynę Boczkowską, Bronisławę Wróbel, Adrzeja Obzejkę, Teresę Puchowską, Bronisławę Podgórską.

W roku 1981 szkoła zostaje zamknięta, a uczniowie kontynuują edukację w Zbiorczej Szkole Gminnej w Lubinie, a następnie w szkole Podstawowej w Księginicach. Zapadła wtedy decyzja o rozpoczęciu remontu. Niestety, po trzech latach zabrakło funduszy. Wydawałoby się, że już wszystko stracone, ale upór społeczności siedleckiej nie zna granic i dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu w 1989 roku, tu, w murach naszej szkoły rozpoczęła działalność ośmioklasowa szkoła podstawowa. Skończyła się tułaczka uczniów, mieliśmy znowu swoją placówkę oświatową.

 

**Jesteś tutaj: **Home Historia 1946-1981