Być jak Ignacy – Jan Szczepanik

Uczniowie poznali naukowca Jana Szczepanika, wszechstronnie utalentowanego wynalazcę, genialnego samouka i  konstruktora, który został okrzyknięty „polskim Edisonem”. Jan Szczepanik był autorem kilkuset patentów  i ponad 50 wynalazków, szczególnie z dziedziny filmu, fotografii i telewizji, barwnego tkactwa i innych.

W 1897 roku opatentował telektroskop. To urządzenie służące przesyłaniu ruchomego obrazu kolorowego wraz z dźwiękiem na odległość.

 Jan Szczepanik jest nazywany prekursorem dzisiejszej telewizji. W latach 1918-1925 opracował system filmu barwnego. Ten wynalazek został wysoko ceniony ze względu na bliskie realizmowi oddawanie kolorów. Wynalazca pracował także nad odtwarzaniem filmu dźwiękowego.

 Udało się mu stworzyć także kamizelkę kuloodporną. Zaprojektował ją z jedwabnej tkaniny i umieścił w niej cienkie stalowe blachy. Wynalazek ten przyniósł Szczepanikowi sławę. Dzięki kamizelce kuloodpornej król hiszpański Alfons XIII uniknął śmierci podczas zamachu na jego życie. W ramach wdzięczności władca uhonorował Szczepanika najwyższym odznaczeniem państwowym. 

 Przeprowadzone zajęcia o polskim wynalazcy Janie Szczepaniku:

  1. Jan Szczepanik wynalazcą.
  2. Jan Szczepanik i jego wynalazki.
  3. Telewizja – nasze okno na świat.
  4. Wynalazca telewizji, filmu barwnego, barwnej fotografii i jeszcze kilku innych rzeczy.

Młodzi naukowcy dyskutowali na temat wynalazków, historii ich powstawania, zmian jakim uległy  oraz znaczenia dla współczesnych ludzi. Interesujący okazał się film wprowadzający do tematów związanych z Janem Szczepanikiem.  Uczniowie przygotowali gazetkę szkolną z informacjami o Janie Szczepaniku oraz jego wynalazkach. Wszyscy chętnie uczestniczyli w quizie.

**Jesteś tutaj: **Home Aktualności Rok szkolny 2017-2018 Być jak Ignacy – Jan Szczepanik