Nowe władze Samorządu Uczniowskiego

21 września odbyły się w naszej szkole wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. W tym roku chęć reprezentowania uczniów w szkolnym Samorządzie zgłosiło 8 kandydatów, którzy mogli zapoznać wszystkich ze swoimi głównymi pomysłami podczas kampanii wyborczej poprzez radiowęzeł oraz plakaty wyborcze. Ostatecznie w wyniku głosowania Przewodniczącą SU została Kinga Szumlańska z klasy 7a, jej Zastępcą - Janek Fyszko z klasy 7b, a funkcję Sekretarza sprawuje Robert Salamon z klasy 5. Wybory do szkolnego Samorządu to doskonała lekcja demokracji, a młodzież zdała ją na medal – wszystkie wrzucone do urny karty do głosowania były ważne! Pamiętajcie, Samorząd istnieje po to, żeby uczniowie mogli spełniać swoje pomysły i potrzeby, więc wybrani przez Was przedstawiciele są przez cały rok otwarci na Wasze pomysły!

**Jesteś tutaj: **Home Nowe władze Samorządu Uczniowskiego