Szanowni Rodzice !

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dot. trybu korzystania dzieci z zajęć na terenie szkoły :

  • Prosimy nie przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi.

Do placówki prosimy nie posyłać także dziecka, jeżeli w domu ktoś odbywa kwarantannę lub izolację. Wtedy wszyscy musicie pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

  • W pierwszej kolejności z zajęć w szkole powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
    i zwalczaniem COVID-19.

 Z poważaniem

Mariola Karwan

**Jesteś tutaj: **Home Szanowni Rodzice !