Młodzież w czasie epidemii

Szanowni Państwo,

w dobie szalejącej pandemii musimy zdać sobie sprawę, że strach i obawy przed chorobą mogą bardzo negatywnie wpływać na nasze dzieci.

 Jak wynika z raportu: „Młodzież w czasie epidemii”, opracowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej na podstawie ogólnopolskiego sondażu _„Akcja Nawigacja – chroń siebie, wspieraj innych":

-Brak spotkań z rówieśnikami to największa uciążliwość w okresie epidemii. Wskazuje ją 78% badanych.

-Na drugim miejscu pod tym względem znajduje się  przeciążenie materiałem szkolnym (63%).

-73% dziewcząt i 58% chłopców dzieliło się z rodzicami tym, jak przeżywa obecną sytuację związaną z epidemią. Aż 68% spośród tych nastolatków, którzy mieli takie rozmowy z rodzicami, ma poczucie, że zostali naprawdę wysłuchani i zrozumiani.

-Przygnębienie epidemią nie zależy silnie od wieku, nie wpływa na nie istotnie również sytuacja materialna rodziny.

-Wśród przygnębionych epidemią jest znacząco więcej jedynaków (26%), niż wśród radzących sobie psychicznie z epidemią (18%).

-U osób bardzo przygnębionych epidemią wyraźnie zwiększyła się częstość takich uczuć jak: osamotnienie (81%), nerwowość i poirytowanie (82%), smutek (82%), uczucie braku energii (75%). Częściej czują się też pełni obaw (64%).

-W grupie osób nieprzygnębionych jest to odpowiednio 42%, 50%, 32%, 52% i 41%.

-Analizy pokazują, że młodym ludziom łatwiej przeżyć epidemię, kiedy otoczeni są rodziną i znajomymi, którzy są gotowi ich wysłuchać. 

-Zebrane dane pokazują istotny związek pomiędzy obecną kondycją psychiczną młodych, a praktykami religijnymi przed epidemią.

**Jesteś tutaj: **Home Młodzież w czasie epidemii