List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Wrocław 2020-09-14

          List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Szanowni Państwo!

1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem bezprecedensowego wyzwania jakim są zmagania z pandemią koronawirusa. Wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, które jest bardziej efektywne, służy uspołecznieniu dzieci i młodzieży, zabezpiecza przed negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, o czym bezspornie zaświadczają sondaże opinii publicznej. Postępujemy jak wiele innych krajów na świecie
i ogół państw Unii Europejskiej.

Po dwóch tygodniach nauki można pokusić się o pierwsze podsumowania i wnioski:

 1. Z radością informuję, że na dzień 14 września br. rano w naszym województwie nauczaniem zdalnym zostało objętych 4 jednostek oświaty, zaś nauczanie hybrydowe (częściowo stacjonarne, częściowo zdalne) odbywa się
  w 8 jednostkach. To zaledwie ułamek wszystkich szkół, przedszkoli i placówek tak publicznych jak i niepublicznych, których łącznie jest 2759.
 2. Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek przygotowali i wprowadzili regulaminy funkcjonowania swoich jednostek w czasie pandemii koronawirusa. Regulaminy te uwzględniają specyfikę poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek oraz lokalne uwarunkowania.
 3. Organy prowadzące, wśród których lwią część stanowią samorządy, odpowiednio wyposażyły i zabezpieczyły podległe sobie jednostki oświatowe. Prowadzenie jednostek oświatowych jest zadaniem własnym samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich (gminy prowadzą przedszkola i szkoły podstawowe, powiaty placówki i szkoły ponadpodstawowe, województwa placówki i szkoły ponadpodstawowe o zasięgu wojewódzkim). Na ten cel mają zagwarantowane udziały w podatkach, zaś w ramach wsparcia z budżetu centralnego otrzymują
  z Ministerstwa Edukacji Narodowej subwencje (na uczniów oraz dzieci 6-letnie
  w „zerówkach” w szkołach i przedszkolach) oraz dotacje.
 4. Organom prowadzącym i dyrektorom pospieszyły z pomocą centralne władze państwowe i ich lokalne ekspozytury:
 • Główny Inspektor Sanitarny, Minister Zdrowia i Minister Edukacji Narodowej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego przygotowali wytyczne dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek - w strefie zielonej, a także żółtej i czerwonej (w powiatach z większą liczbą zakażeń).
 •  Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło dla jednostek oświaty 4 mln litrów płynu dezynfekującego, 50 mln maseczek oraz 75 tys. termometrów bezdotykowych. W systematycznej dystrybucji pomagają Wojska Obrony Terytorialnej („terytorialsi”).
 • Przed rozpoczęciem roku szkolnego we wszystkich powiatach odbyły się spotkania dyrektorów szkół z przedstawicielami Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
 • Każdy dyrektor otrzymał specjalny numer telefonu („gorącą linię”) umożliwiający szybki kontakt z pracownikiem Sanepidu.
 • W dniu 24 sierpnia br. skierowałem do dyrektorów list zawierający ważne informacje, sugestie i praktyczne podpowiedzi.
 • Kuratorium Oświaty przygotowało elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego dyrektorzy mogą kierować pytania do Kuratorium Oświaty oraz właściwych czyli Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (od ich opinii zależy przejście jednostki oświatowej na tryb nauczania hybrydowego lub zdalnego).
 • Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w swoich rejonach wizytacyjnych służą dyrektorom radą i pomocą, ważne informacje są rozsyłane elektronicznie do szkół, przedszkoli i placówek oraz umieszczane na stronie internetowej www.kuratorium.wroclaw.pl
 1. To, że sytuacja jest pod kontrolą i prawie 100% jednostek oświatowych pracuje stacjonarnie nie może skłaniać do popadania w euforię i huraoptymizm. Walka
  z koronawirusem będzie trwała przez najbliższe miesiące, zaś sezon jesienno-zimowy tradycyjnie obfitujący w przeziębienia i zachorowania na grypę może przynieść także przyrost zakażeń koronawirusem, a tym samym wzrost liczby jednostek oświatowych objętych nauczaniem hybrydowym bądź zdalnym. Zapewniam, że działania osób oraz instytucji odpowiedzialnych za zdrowie
  i bezpieczeństwo w szkołach, przedszkolach i placówkach będą szybkie
  i adekwatne do sytuacji.
 2. Dziś jesteśmy dużo lepiej przygotowani do nauczania zdalnego niż kilka miesięcy temu:
 • Nauczycielom przybyło wiedzy i praktycznych umiejętności. Mają oni możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach jak efektywnie uczyć na odległość. Informacje o takich nieodpłatnych (w tym finansowanych
  z funduszy unijnych) formach podnoszenia kwalifikacji są umieszczane na stronie MEN wwww.men.gov.pl i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu www.kuratorium.wroclaw.pl oraz rozsyłane do szkół, przedszkoli
  i placówek. W podobny sposób do nauczycieli docierają informatory jak uczyć na odległość oraz poradniki dobrych praktyk w zdalnym nauczaniu.
 • Zwiększyła się ilość komputerowego sprzętu. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło jeszcze w r. szk. 2019/2020 kwotę 367 mln. zł na zakup komputerów, laptopów i tabletów do szkół w całym kraju, na początku
  r. szk. 2020/2021 trafi do szkół kolejnych 40 tys. laptopów. Zakupów
  z własnych środków dokonują też organy prowadzące oraz fundacje
  i stowarzyszenia wspierające szkoły.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze wiosną br. uruchomiło platformę edukacyjną e-podręczniki.pl. Umożliwia ona bezpłatne prowadzenie zajęć on-line, zawiera cenne materiały dydaktyczne, jest systematycznie wzbogacana. Niektóre samorządy uruchomiły własne platformy cyfrowe do zdalnego nauczania.
 1. Wszystkim instytucjom i osobom - z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek na czele - dzięki którym w jednostkach oświatowych w naszym województwie jest bezpiecznie należy się serdeczne podziękowanie i szacunek. Bardzo, ale to bardzo dziękuję!

 

Szanowni Państwo!

Bardzo proszę o zrozumienie dla rygorów sanitarnych i zasad wprowadzonych przez dyrektorów w szkołach, przedszkolach i placówkach. Proszę, abyście Państwo je respektowali, a do ich przestrzegania i stosowania motywowali swoje pociechy. Regulaminy obowiązujące w szkołach w czasie pandemii koronawirusa mogą być modyfikowane. Państwa wnioski i postulaty czy to indywidualne, czy formułowane przez Radę Rodziców
i Radę Szkoły (społeczny organ złożony w równych częściach z uczniów, nauczycieli
i rodziców; działa w niektórych szkołach na Dolnym Śląsku) bez wątpienia zostaną wzięte pod uwagę przez dyrektorów.

Proszę o konsekwencję i wytrwałość w stosowaniu się do zasad sanitarnych
(w szczególności częste mycie i dezynfekowanie rąk; zachowywanie dystansu tam, gdzie jest to możliwe; noszenie maseczek i przyłbic, tam gdzie jest to zalecane). Bezcenna i niezbędna jest odpowiedzialność za siebie i innych (gdy jestem chory - kontaktuję się telefonicznie
z lekarzem, nie idę do pracy; kiedy mam dziecko chore - kontaktuję się telefonicznie
z lekarzem, nie wysyłam dziecka do przedszkola, szkoły, placówki).

Zachęcam do odwiedzania stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, strony te są bogatym źródłem aktualnych
i wiarygodnych informacji, dostarczają zainteresowanym użytecznej wiedzy. W ważnych sprawach i z problemami, które z różnych powodów nie są rozwiązywane w szkole, przedszkolu czy placówce, proszę o kontakt z pracownikami Kuratorium Oświaty zarówno we Wrocławiu, jak i w Delegaturach Kuratorium w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.
Z powodu pandemii koronawirusa preferowany jest kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Jestem święcie przekonany, że jako jedna wielka oświatowa rodzina podołamy wyzwaniu, zdamy egzamin z solidarności, odpowiedzialności i dyscypliny. W tych trudnych chwilach wspierając się - bądźmy razem!

Z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Opłata za obiady

Opłaty za miesiąc wrzesień 2020 roku wynoszą:

dla szkoły: 72 zł

dla przedszkola: 108 zł

Płatne do 15 września 2020 roku

 

Opłaty za miesiąc październik 2020 roku wynoszą:

dla szkoły: 84 zł

dla przedszkola: 126 zł

Płatne do 30 września 2020 roku

 

Opłat należy dokonywać na konto:

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siedlcach

42866900012031031199650002

Tytułem: Opłata za obiady za miesiąc ..... za .......

Zebranie z rodzicami 10 września

Dnia 10 września 2020 roku (czwartek) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Spotkania w poszczególnych salach:

kl.1 – sala nr 116 godz. 16.30

kl. 2 – sala nr 117

kl. 3 – sala nr 115

kl. 5 – sala nr 101

kl. 6 – sala nr 120

kl. 7a– świetlica

kl. 7b – sala nr 119

kl. 8 – sala nr 03

Zebranie z rodzicami uczniów klasy IV odbędzie się 17 września o godzinie 17:00. 

Zapraszamy

Rozkład jazdy autobusów na dzień 1 września 2020 roku

Rozkład SP Siedlce słuzba 23
Przystanek Godz. odjazdu
Dwoarzec PKS 7.30
Składowice wieś 7.38
Ustronie 7.45
Dabrowa Górna 7.48
Siedlce szkoła 7.53
Odwóz godz. 9.00 po trasie
   
SP Siedlce służba nr 1
Przystanek Godz,. Odjazdu
Dworzec PKS 7.30
Miroszowice  7.35
Ksieginice osiedle 7.41
Ksieginice NŻ 7.44
Ksieginice wieś 7.48
Ksieginice cmentarz 7.50
Siedlce szkoła 7.55
Odwóz godz. ,9.00 po trasie
   
SP Siedlce służba nr 1
Przystanek Godz. odjazdu
Dworzec PKS 7.40
Czerniec 1 7.50
Czerniec  7.52
Czerniec plac 7.54
Siedlce szkoła 7.57
Odwóz o godz. 9.00 po trasie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Uwzględniając wytyczne MEN, MZ i GIS, ze względu na epidemię, 

wprowadzamy następujące zasady organizacyjne 

dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 

w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach.

 

Ustalamy:

Uczniowie klasy I-VIII:  rozpoczęcie o godzinie 8.00, zakończenie o godzinie 09:00;

 • Uczniowie spotykają się w wychowawcami w wyznaczonych strefach przed budynkiem szkolnym i pod ich opieką przechodzą do sal lekcyjnych:

kl 1 – sala nr 116

kl 2– sala nr 117

kl 3– sala nr 115

kl 4– sala nr 118

kl 5– sala nr 101

kl 6– sala nr 120

kl 7a– biblioteka

kl 7b– sala nr 119

kl 8– sala nr 03

 • Po zakończeniu spotkania wychowawcy klas odprowadzą uczniów dojeżdżających do autobusu szkolnego;
 • W autobusach obowiązują maseczki;
 • Obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk przy drzwiach wejściowych;
 • Obowiązuje nakaz zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły;
 • Obowiązuje zakaz gromadzenia się uczniów w grupy na terenie szkoły;
 • Do budynku szkolnego wchodzą tylko uczniowie;

Dzieci z oddziałów przeszkolonych w Siedlcach:

 • Grupa „0” – spotkanie z wychowawcą o godzinie 8.00 w świetlicy szkolnej (wejście od strony parkingu);
 • W spotkaniu może uczestniczyć tylko jednej opiekun;
 • Grupa „3-5 latków” – spotkanie z wychowawcą o godzinie 9.00 w świetlicy szkolnej (wejście od strony parkingu);
 • W spotkaniu może uczestniczyć tylko jednej opiekun;

Dzieci z punktów przedszkolnych w Składowicach i Księginicach

 • Spotkanie w wychowawcą o godzinie 8.00;

 

Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS w szkole mogą przebywać tylko osoby  bez objawów chorobowych  sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

Prosimy o ostrożność i przestrzeganie zasad  bezpieczeństwa!

Wyprawka szkolna

Oddział "0"

Piórnik:

- 2 ołówki - najlepiej trójkątne lub z nakładką,

- gumka,

- temperówka

- nożyczki,

- klej w sztyfcie x2,

- kredki ołówkowe - najlepiej trójkątne lub okrągłe grube,

Ponadto:

- kredki "bambino",

- teczka A4 na gumkę x2,

- blok biały A4 i A3 - najlepiej techniczny,

- blok / papier kolorowy A4,

- farby plakatowe, kubek, pędzelki,

- plastelina x2,

- ryza papieru ksero,

Opakowanie:

- chusteczek higienicznych(kartonik),

- chusteczek nawilżonych.

Buty zmienne i strój gimnastyczny (biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki, worek gimnastyczny).

 

Klasa I

•          chusteczki w pudełku

•          chusteczki nawilżone

•          ręcznik papierowy

•          ryza papieru

•          blok rysunkowy

•          papier kolorowy (wycinanki)

•          plastelina

•          teczki wiązane (2 szt.)

•          zeszyt w 3 linie, zeszyt w kratkę

•          patyczki

•          strój na w-f (spodenki gimnastyczne, biała bluzka)

 

w piórniku:

-          kredki ołówkowe

-          2 ołówki

-          mazaki

-          temperówka z pojemnikiem

-          klej w sztyfcie

-          nożyczki

-          kolorowe karteczki (zakładki indeksujące)

 

Klasa II


Piórnik:
pióro, 2 ołówki, gumka, temperówka, nożyczki, klej w sztyfcie,
kolorowe długopisy/cienkopisy, linijka, kredki ołówkowe

 

- teczka A4 na gumkę
- 1 ryza papieru

-blok biały A4 i A3 techniczny
-2 bloki/papier kolorowy
-plastelina

-pastele

Zeszyty:
-3 zeszyty w trzy linie16- kartkowe
-3 zeszyty w kratkę 16- kartkowe

 Opakowanie:

-chusteczek higienicznych (karton),

-chusteczek nawilżonych.

Proszę wszystkie rzeczy podpisać.

Strój gimnastyczny: biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki, dres na chłodne dni, obuwie sportowe na białej gumowej podeszwie, skarpetki, worek gimnastyczny.

 

Klasa  III

 

1. Materiały i przybory szkolne:

• Blok techniczny biały – 1 szt.

• Blok techniczny kolorowy – 1 szt.

• Zeszyty papierów kolorowych- 2 szt.

• Ryza papieru ksero – 1 szt.

• Farby plakatowe i 3 pędzle (gruby, średni, cienki)

• Pastele

• Plastelina

• Opakowanie chusteczek higienicznych (karton)

• Teczka papierowa –2 szt.

• Zeszyty 16 lub 32 kartkowe w trzy linie – 3 szt.

• Zeszyty 16 lub 32 kartkowe w kratkę – 3 szt.

• Zeszyt A4 w kratkę do języka angielskiego  

 

Zeszyty będą potrzebne do edukacji polonistycznej i matematycznej, j. angielskiego, religii oraz brudnopis.

 

 WSZYSTKIE MATERIAŁY I ZESZYTY NALEŻY PODPISAĆ

 

2. Piórnik

W wyposażeniu piórnika powinno się znaleźć:

• Ołówek – 2 szt.

• Długopis/Pióro

• Gumka

• Temperówka

• Linijka

• Nożyczki

• Klej w sztyfcie

• Kredki ołówkowe w kilku podstawowych kolorach

 

3. Strój gimnastyczny

• strój gimnastyczny w podpisanym worku: biała koszulka, krótkie, ciemne spodenki, skarpetki, obuwie na jasnej, gumowej podeszwie.

**Jesteś tutaj: **Home