Obiady za miesiąc czerwiec

Obiady za miesiąc czerwiec wynoszą 42 złote, płatne do 30 maja 2019 roku.

Z wizytą w ExploraPark w Wałbrzychu

Dnia 10 maja 2019r trzydzieścioro naszych uczniów pod opieką nauczycieli pojechało na wycieczkę do ExploraPark w Wałbrzychu w ramach realizacji projektu „Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”.

ExploraPark – Park Nauki i Techniki to miejsce wystaw edukacyjnych przygotowanych przez Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu. Większość stanowisk w tym muzeum jest interaktywna, zachęca do eksperymentowania i odkrywania matematycznych i fizycznych prawideł, co ułatwia ich zrozumienie i pokazuje, że nauka i technika są częścią naszego codziennego życia, nawet gdy sobie tego nie uświadamiamy. Inicjatywa ta wspiera koncepcję nieformalnego nauczania w zespole klasowym, rozwija zainteresowania i horyzonty intelektualne dziecka, wspiera jego postępy w nauce.

Celem naszej wycieczki było poszukiwanie i odkrywanie związków między pojęciami matematycznymi, a obszarami naszej rzeczywistości. Badanie, jak matematyka może inspirować sztukę. Wykorzystanie myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Wzmacnianie zdolności i chęci sposobów myślenia logicznego i przestrzennego, prezentacji wzorów, modeli. Pogłębianie wiedzy o własnościach figur geometrycznych. Każde dziecko miało okazję zapoznać się z różnymi sposobami rozwiązywania łamigłówek matematycznych, świetnie się przy tym bawiąc.

Uczniowie wzięli udział w zajęciach „Matematyka w przyrodzie” dowiadując się, że w przyrodzie króluje matematyka. Poznali odpowiedzi na ciekawe pytania; dlaczego są takie drzewa, owoce i kwiaty, których nasiona, płatki i liście natura tworzy, przestrzegając zawsze reguły tego samego ciągu liczb? Dlaczego w szyszce, ananasie, słoneczniku, … liczba spiralw jednym kierunku i liczba spiral w drugim kierunku są dwoma kolejnymi elementami tego samego ciągu? Dlaczego pszczoły dla swojej komórki wybrały kształt sześciokąta foremnego? Dlaczego płatki śniegu krystalizują zawsze w sześciu kierunkach? Rozwiązywali zadania logiczne, wprawiali w ruch modele testujące prawo Pitagorasa, tworzyli konstrukcje a także dowiedzieli się, że ciąg Fibonacciego jest nie tylko teoretycznym założeniem matematycznym, ale urzeczywistnia się również niezwykle często w przyrodzie. W zwiedzaniu towarzyszyli pracownicy Centrum, którzy wspierali w rozwiązywaniu zadań. Lekcja ta zachęciła uczniów do eksperymentowania, zadawania pytań, prowadzenia dialogu i wspólnego poszukiwania rozwiązań. Jednocześnie poprzez zabawę ośmieliła do wejścia w świat nauk przyrodniczych i technicznych.

 

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

Dnia 07.05.2019 w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim, odbył się etap gminny, Ogólnopolskiego Turnieju ,,Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”. W konkursie wzięło udział sześć szkół gminnych w tym Gimnazjum Gminne w Lubinie. Turniej składał się trzech części: teorii ruchu drogowego, jazdy na rowerze po torze przeszkód oraz części praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nagrodą główną był rower, który otrzymała Szkoła Podstawowa w Raszówce zajmując I miejsce drużynowo.

 

Obiady za miesiąc maj

Obiady za miesiąc maj 2019 roku wynoszą 70 zł. Płatność do 30 kwietnia 2019 roku.

Zawieszenie strajku

Z dniem 27 kwietnia 2019 roku w naszej szkole zostaje zawieszony STRAJK od godziny 6:00.

Od dnia 6 maja 2019 roku zajęcia dydaktyczne odbywać się będą zgodnie z planem lekcji.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Drodzy Rodzice i uczniowie,
informujemy, że dni 29.04, 30.04 oraz 02.05.2019r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych zgodnie z kalendarzem ustalonym we wrześniu. W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

Wiara, nadzieja, miłość - montaż poetycko -muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Lubinie

Człowiecza dola płatkami róży rzadko bywa usłana,
kark zgina ciężar , tragedii brzemię wytrwać pomaga- wiara.

Krystyna Jabłońska

W przededniu Triduum Paschalnego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach miało miejsce niezwykłe wydarzenie, którym był koncert pt. „Wiara, nadzieja, miłość” wprowadzający nas w klimat Świąt Wielkanocnych. Powstał on we współpracy uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Siedlcach z Państwową Szkołą Muzyczną I st. w Lubinie, jej nauczycielami, solistami, chórzystami oraz orkiestrą.

Zebrani na sali gimnastycznej: goście, wśród nich wiceprzewodniczący Rady Gminy w Lubinie Pan Andrzej Olek, dyrekcja i nauczyciele obu szkół, rodzice oraz uczniowie mogli przenieść się na chwilę w magiczny świat muzyki i poezji, przeżyć chwile radości i wzruszenia i w zadumie nad własnym życiem przygotować się do przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Cytaty z biblii, wiersze wspaniałych autorów, pieśni religijne i utwory instrumentalne w wykonaniu solistów, recytatorów, chóru oraz orkiestry, wzbudziły refleksję nad tajemnicą Triduum Paschalnego.

W przygotowaniu do koncertu, które trwało ponad dwa miesiące wytężonej pracy uczniów i nauczycieli obu szkół wzięło udział ponad 100 osób, a byli to: soliści, chórzyści, recytatorzy oraz członkowie orkiestry PSM I st. w Lubinie.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia i dyrygentem zespołu był Pan Andrzej Słowikowski, któremu cała nasza szkolna społeczność składa gorące podziękowania za trud i pracę jaką włożył w przygotowanie tego wspaniałego koncertu. Ponadto podziękowania kierujemy w stronę pani Krystyny Szarowskiej oraz pani Violetty Kwiatkowskiej – dyrektorkom obu szkół za umożliwienie realizacji tego montażu poetycko – muzycznego.

Koncert przygotowali: Anna Rogalska, Beata Oczyńska – Stettler oraz Andrzej Słowikowski.

**Jesteś tutaj: **Home